Länkstig

Miljöhistoria och ekokritik

Kurs
IL1105
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22205
Ansökan stängd

Om utbildningen

Miljöhistoria studerar idéer och samhällsstrukturer som bär upp relationer mellan natur och kultur samt mellan människa och djur utifrån ett historiskt perspektiv. Ekokritiken är ett forskningsfält inom litteratur- och kulturstudier som analyserar hur den biologiska naturen representeras i olika estetiska former, t.ex. litteratur och konst.

Med dessa utgångspunkter belyser vi hur förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt och hur tankefigurer och kulturella representationer påverkar vår syn på naturen. Vi läser historiska texter och modern forskning, vi diskuterar skönlitteratur, ser på film och besöker Naturhistoriska museet.

Syftet med kursen är att ge dels en orientering i miljöfrågornas historiska dimensioner och dels analysverktyg för ett kritiskt förhållningssätt till vår tids teorier och debatter om miljö, klimat och hållbarhet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Är du intresserad av frågor om natur, människa och miljö kan kursen ingå i en kandidatexamen där du kombinerar ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria med kurser i angränsande ämnen, exempelvis Miljövetenskap, Geovetenskap och Humanekologi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten