Göteborgs universitet
Bild
Skog

Miljö och hållbarhet

Ta reda på mer mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete, vår miljöpolicy och våra miljömärkta kurser. Göteborgs universitet är miljöcertifierat. Björn Andersson är institutionens samordnare och kontaktperson i miljö- och hållbarhetsfrågor, samt en av universitetets interna miljörevisorer.