Länkstig

Religionskunskap 5 för gymnasielärare

Kurs
LGRE51
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22325

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge blivande religionskunskapslärare på gymnasienivå fördjupade kunskaper och färdigheter inom det religionsvetenskapliga fältet, särskilt i fråga om etiska och livsåskådningsmässiga perspektiv på politiska konflikter samt inom religionsdidaktik. Under kursen får studenten ta del av olika vetenskapliga förhållningssätt till etiska och livsåskådningsmässiga positioner till politiska konflikter i historia och nutid samt ges redskap till att förhålla sig till religiöst motiverade konflikter i undervisningssammanhang. Studenten ges också möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom religionsdidaktik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 52,5 högskolepoäng från Religionskunskap 1, Religionskunskap 2, Religionskunskap 3 och Religionskunskap 4 för gymnasielärare (LGRE10, 30 hp, LGRE20, 15 hp, LGRE30 15 hp och LGRE41 15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten