Länkstig

Litteratur och intersektionalitet

Kurs
LV1160
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I kursen får du fördjupa dig i skönlitteratur med hjälp av det aktuella teoretiska perspektivet intersektionalitet. Vi läser såväl arabiska, europeiska som afroamerikanska texter och från så olika tid och rum som den Mesopotamiska antiken, det medeltida Kyoto och dagens Göteborg. Parallellt med det historiska upplägget anläggs ett teoretiskt och metodologiskt intersektionellt perspektiv på litteratur. Vi hämtar inspiration från exempelvis transfeministiska, vithetskritiska och materiellt ekokritiska perspektiv. Kursens är såväl kanonkritisk som kanonkreativ.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet