Göteborgs universitet

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Bild
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Länkstig

Människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Vi vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning.

Kostvetenskap är ett ämne med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Idrottsvetenskap är ett ämne med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden.

Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet.

Studera hos oss: 15 juli öppnar sen anmälan

Vill du studera? Läs mer om våra program och kurser. Vill du plugga i höst? Den 15 juli 2024 öppnar sen anmälan till våra kurser och program.

Vår forskning