Bild
Elev med hörlurar
Foto: Yuri Arcurs
Länkstig

”Brus är ett ADHD-hjälpmedel utan bieffekter”

Brusljud kan hjälpa elever med ADHD att fokusera på skoluppgifter. Effekterna är relativt outforskade, men nu sammanfattar en amerikansk metastudie vad som är känt om brusets potential. Forskaren Göran Söderlund kommenterar resultaten.

Göran Söderlund, lektor vid Göteborgs universitet och professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet, har forskat på brus i många år. 

Dina undersökningar om brus ingår i en metastudie som publicerades i våras. Berätta om den!

   – En av världens främsta ADHD-forskare, Joel Nigg, har med sitt team undersökt effekten på minnes- och uppmärksamhetsprestationer av att lyssna på olika brusljud för unga med ADHD eller ADHD-symptom. Detta genom att göra en metastudie, det vill säga: De har samlat ihop alla studier de har kunnat hitta på området för att kartlägga kunskapsläget. De kommer fram till att brus har en liten men tydligt positiv effekt när man ska göra något som kräver fokus.

Hur ser du på brusets potential? 

    – Brus är ett ADHD-hjälpmedel utan bieffekter. Det är en enkel, snabb och gratis lösning som adresserar det påtagliga problemet att barn med neuropsykiatriska funktionshinder har svårt att klara skolan idag. Medicin är den behandling som har störst effekt på ADHD-symptom. Jag ser brus som ett kompletterande hjälpmedel som primärt adresserar kognitiva prestationer och inte symptom. Bruset är förenat med låga kostnader och risker. Effekten är omedelbar och höjer den kognitiva prestationen från det att du sätter på dig lurarna. På så sätt är det också ett verktyg för självreglering, vilket barn med ADHD typiskt behöver hjälp med. 

Vad hoppas du på inför framtiden?  

   – Jag hoppas att lärare, speciallärare och specialpedagoger får upp ögonen för brusets potential. Och även om vi nu vet lite mer, så finns det mycket mer att forska på. Det behövs storskaliga interventionsstudier för att ta reda på vad som funkar i klassrummen och hur vi bäst hjälper elever som har svårt att klara uppmärksamhetskrävande uppgifter.  

 
Text: Kristina Modigh

Fakta
  • Metastudien som nämns publicerades den 27 februari 2024 i den högt rankade Journal of American Academy of Child and Adolscent Psychiatry (JAACP).
  • Utifrån sin forskning om brus och med finansiering av Høgskulen på Vestlandet har Göran Söderlund utvecklat pluginprogrammet Smartnoise (Smartnoise.se) som gör det möjligt att surfa med brusljud eller visuellt brus i webbläsaren.