Göteborgs universitet

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Bild
Pedagogen hus B, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Länkstig

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om lärandets och undervisningens villkor, processer och resultat.

Stort fokus ligger på relationer och samband mellan lärande och undervisning. En omfattande och viktig del av vårt arbete är lärarutbildning och den forskning och det utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Arbetet i skolnära frågor sker ofta i samverkan med andra miljöer, både inom högskolevärlden och med andra intressenter som till exempel Skolverket, kommuner och enskilda skolor.

Aktuellt