Göteborgs universitet

Centrum för skolsamverkan

Bild
Illustration
Länkstig

Centrum för skolsamverkan (CeSS) är en plattform där såväl skolans som universitetets lärare och forskare möts kring gemensamma innehåll och frågor.

Genom plattformen skapas möjligheter till erfarenhetsutbyten, gemensamma aktiviteter och utvecklingsprojekt med syfte att bidra till ny kunskapsbildning för verksamma i skola och akademin. Viktiga delar i Centrum för skolsamverkans uppdrag utgörs också av samordning av arbete med utveckling och implementering av övningsskolor samt professionsrelevant fortbildning.

Korsvägen

Korsvägen är Göteborgs universitets portal med fortbildning för lärare och förskollärare. Här samlas universitetets utbud med allt från lunchföreläsningar och kurser till fortbildningsdagar och vägar framåt i yrket. Bredden är stor och allt vilar på vetenskaplig grund.