Bild
Illstration av museibesökare som pratar med en virtuell säl.
Den virtuella sälen ska kunna svara på frågor om havsförsurning och hur det påverkar sälens livsmiljö. Sälen kommer att kunna svara på frågor både på engelska och svenska.
Foto: AI-genererad bild från Adobe Firefly
Länkstig

AI-säl ska lära museibesökare om havsmiljö

Publicerad

Snart ska besökarna på Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs naturhistoriska museum kunna prata med en virtuell säl. Målet med satsningen är att besökarna ska få lära sig mer om havsförsurning och hur det påverkar livet i havet.

Projektet Havets Röst fick nyligen stöd från forskningsrådet Formas för att ta fram en virtuell säl som med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) och Virtual Reality (VR) ska göra livet under ytan mer tillgängligt. Utrustade med VR-glasögon och handhållna kontroller ska museibesökare kunna interagera med en säl i virtuella undervattensmiljöer. Genom att ställa frågor till sälen får besökarna veta mer om sälens livsmiljö och hur den påverkas av att haven blir surare.

– Vi hoppas att det här projektet ska öka medvetenheten om havsförsurning - ett av våra mest akuta miljöproblem, säger Géraldine Fauville, docent i utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet som är ansvarig forskare i projektet.

Bild
Porträtt Geraldiné Fauville
Géraldine Fauville är docent i pedagogik på Institutionen för utbildning, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg

Ökad havsmedvetenhet

En stor utmaning med kommunikation av frågor som rör havsmiljö är att skapa ett känslomässigt engagemang för det som sker under ytan. Med den virtuella sälen hoppas projektet att skapa just den kontakten och öka förståelsen för hur vi människors beteende påverkar det marina livet.

– Havsförsurning är på många sätt ett osynligt miljöproblem. Därför vill vi skapa ett engagemang och en förståelse för problemet och vad som kan göras åt det. Där tror jag att den virtuella sälen har en viktig roll att spela, säger Géraldine Fauville.

Att det blev just en säl förklarar Géraldine Fauville med att det är ett djur som många känner till och kan relatera till. Sälen blir en guide in i undervattensvärlden. Och att det blev just havsförsurning beror på att en av världens främsta forskare inom ämnet, marinbiologen Sam Dupont, medverkar i projektet.

– Vi börjar med säl och havsförsurning. I projektet ska vi också undersöka möjligheten att sprida och utvidga vår metod till andra AI-tränade virtuella djur och hållbarhetsfrågor.

Kombinerar AI och VR

Nytt med projektet är att det kombinerar två tekniker, både VR och AI. Sälen kommer att läras upp med hjälp av AI för att kunna svara på olika typer av frågor. Därtill läggs VR som gör att upplevelsen känns verklig.

Vad Géraldine Fauville känner till har detta inte gjorts i undervattensmiljö tidigare. Inspirationen kommer i stället från konstens värld. Ett aktuellt exempel är en utställning på Musée d'Orsay i Paris, där besökarna interagerar med en AI-version av Vincent van Gogh och får besöka ett VR-landskap baserat på hans målningar.

Planen är att en första version av tekniken kommer att finnas på plats på Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs naturhistoriska museum i början av 2025. Sedan kommer tekniken att finslipas och utvecklas.

– I ett längre perspektiv planerar vi att utvidga Havets Röst till andra museer och vetenskapscenter i och utanför de nordiska länderna. Vi har redan kontakt med flera som är intresserade, säger Géraldine Fauville.

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om projektet

Projektet ”Havets Röst - Fördjupande samtal med en virtuell AI-säl för ökad havsmedetenhet” har fått två miljoner i stöd i forskningsrådets Formas kommunikationsutlysning 2023. Projektet sträcker sig mellan åren 2024 och 2026.

Det tvärvetenskapliga teamet består av:

  • Géraldine Fauville, docent i pedagogik, Göteborgs universitet
  • Gustav Petersen, postdoktor i pedagogisk psykologi, Köpenhamns universitet
  • Sam Dupont, docent i marinbiologi, Göteborgs universitet
  • Karl-Johan Nylén, kommunikatör, Göteborgs universitet
  • Björn Källström, utvecklingsledare, Sjöfartsmuseet Akvariet
  • Renée Göthberg, program- och utställningsansvarig, Göteborgs Naturhistoriska Museum.