Göteborgs universitet
Navigate to video: Främmande invasiva arter i våra vatten
Video (08:36)
Främmande invasiva arter i våra vatten
Bild
Länkstig

Vad är en främmande invasiv art?

En art som genom mänsklig aktivitet flyttats till en ny miljö kallas för en främmande art. Om den sedan allvarligt försämrar miljön, till exempel genom att sprida smittor, kallas den istället för en invasiv främmande art.

Hur sprids invasiva främmande arter?

En viktig anledning till att invasiva främmande arter sprids är den ökande globala handeln, med fler och snabbare transporter. Men det finns fler spridningsvägar, till exempel sjöfart och båtar, vattenbruk, akvarier och dammar, utsättning och fiske. Även naturlig spridning av redan introducerade arter har stor betydelse.

Vilka främmande arter finns i svenska hav?

Några exempel på främmande arter är amerikansk kammanet, klängmanet, blåskrabba, penselhårskrabba, amerikansk hummer, stillahavsostron, svartmunnad smörbult och sargassotång. En lista på samtliga främmande arter i svenska vatten finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Vad ska jag göra om jag hittar en främmande art?

Det är till stor hjälp att du rapporterar in när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. Rapportera ditt fynd genom tjänsten Rappen

Vad kan jag som privatperson göra?

När du fiskar ska du alltid agna med fisk, musslor eller kräftdjur från samma vatten som det du fiskar i. Annars riskerar du att sprida djur och andra organismer till nya vatten. Om du fiskar i olika vatten är det viktigt att rengöra dina fiskeredskap ordentligt innan du använder dem i ett nytt vatten. Sätt inte ut fisk, kräftor, musslor eller växter i sjöar, hav eller vattendrag. Risken är att de bär på parasiter eller sjukdomar som kan hota de arter som redan finns där.

Kontaktpersoner för främmande arter

Matz Berggren – kräftdjur

Pierre De Wit – ostron

Leon Green – fiskar

Ellen Schagerström – makroalger

Filmer om främmande arter

Navigate to video: Främmande invasiva arter i våra vatten
Video (08:36)
Främmande invasiva arter i våra vatten
Navigate to video: Nya arter av kräftdjur i svenska vatten
Video (30:57)
Nya arter av kräftdjur i svenska vatten
Navigate to video: Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?
Video (26:42)
Främmande fenor i fjordarna - hur förändras Sveriges fiskfauna?