Göteborgs universitet
Bild
Studenter i våtdräkt vid havet
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Utbildningar om havet

Här hittar du ett urval av havsrelaterade kurser och program vid Göteborgs universitet. Du kan också läsa om vår studiemiljö och möta några av våra studenter och alumner.

Masterprogram

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan. Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Biologi

Vill du veta mer om hur växter och djur fungerar, till exempel vad som driver evolutionen och hur arter anpassats till olika miljöer? Inom ramen för masterutbildningen i biologi erbjuder vi ett brett utbud av kurser med nära koppling till våra profilområden inom forskningen, där fokus ligger på livet både i havet och på land.

Ekotoxikologi

Masterprogrammet i ekotoxikologi kombinerar teoretiska och praktiska moment genom att tvärvetenskapligt ta sig an ekotoxikologiska problem. Efter utbildningen kommer du att kunna identifiera problem relaterade till giftiga kemikalier i miljön, utveckla lämpliga strategiska lösningar samt använda moderna experimentella tekniker.

Fysisk oceanografi

Programmet vänder sig till dig som vill beskriva, analysera och räkna på havets cirkulationssystem med hjälp av såväl avancerad utrustning som matematiska modeller. De olika kurserna är utformade så att du kan utforska huvudgrenarna inom fysisk oceanografi, däribland teori, observation och numerisk simulering, för att senare specialisera dig. som har en kandidatexamen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Hav och samhälle

Hav och samhälle är ett tvärvetenskapligt program där studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma från olika vetenskaper samlas för att lära, utbyta och skapa ny kunskap om ett hållbart nyttjande av havet och dess resurser. Du kommer att vara förberedd för att ta itu med alltmer komplexa utmaningar till följd av människans påverkan på haven.

Hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av näringsriktig mat för att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem, samt främjar landsbygdsutvecklingen. Vill du anta utmaningen?

Internationellt masterprogram i marinbiologiska resurser, IMBRSea

Erasmus Mundus Internationella masterprogram i marinbiologiska resurser, IMBRSea, är inriktat mot marinbiologiska och ekologiska processer. Programmet kopplar samman marinbiologi och miljöstudier med tillämpning inom marina bevarandeåtgärder, förvaltning, politik och planering. Programmet riktar sig till studenter som vågar ta sig an framtidens utmaningar.

Marina vetenskaper

Programmet är tvärvetenskapligt, och omfattar oceanografi, marin biologi, marin kemi och marin geologi. Programmet ger dig en bred kunskap kring havet som system och utvecklar din analytiska förmåga, vilket ger dig goda förutsättningar att kunna arbeta med globala utmaningar som orsakas av klimatförändringar och en växande befolkning.

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Miljövetenskapen berör hoten mot vår gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till hur vi kan minska dem, och hur olika aspekter samspelar. Du förbereds inför att som miljöexpert arbeta mot en hållbar framtid.

Utbildning för hållbar utveckling

Masterprogrammet i utbildning för hållbar utveckling är ett internationellt masterprogram som fokuserar på hur utbildning kan spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar framtid. Programmet är helt webbaserat och på distans vilket gör det möjligt för dig att studera tillsammans med studenter från andra länder runt om i världen.

Kandidatprogram

Biologi

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i naturen. Som biolog får du kunskap och möjlighet att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Du kan fördjupa dig i områden som fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi, ekologi och naturvård. Det finns också goda möjligheter för dig att fördjupa dig i kurser med marin inriktning.

Marin vetenskap

Kandidatprogrammet i marin vetenskap har en unik marin tvärvetenskaplig start. Programmet inleds med två år gemensamma kurser om till exempel marina organismer, kustekosystem, havsbottnar, och hållbar förvaltning av marin miljö. Under tredje året väljer du fördjupningskurser i något av ämnena kemi, biologi, geologi eller oceanografi. Tvärvetenskapligheten gör att du kan få upp ögonen för fler ämnesområden än vad du kände till från början.

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap

Vill du vara med och lösa dagens och framtidens miljöproblem? Detta program ger dig den möjligheten! Du får som naturvetare lära dig att förstå, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter, till plast i havet och övergödning.

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) är ett unikt kandidatprogram genom sin integration av samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper.

Filmer om våra masterprogram

Video (3:36)
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser
Video (2:16)
Master i Hav och samhälle - för hållbara hav

Studera på en marin forskningsstation

På Bohuskusten ligger de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö. De är två av Europas modernaste marina stationer och här sker utbildning och forskning inom de marina vetenskaperna. Här finns också flera fartyg för utbildning och forskning, som R/V Skagerak och R/V Nereus. Kristineberg marina forskningsstation ligger vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Tjärnö marina laboratorium ligger vid Sveriges artrikaste havsområde i norra Bohuslän.