Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter i våtdräkt vid havet
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Utbildningar om havet

Här hittar du ett urval av havsrelaterade kurser och program vid Göteborgs universitet. Du kan också läsa om vår studiemiljö och möta några av våra studenter och alumner.

Masterprogram

Masterprogram Hav och samhälle

Masterprogrammet Hav och samhälle är ett nav där studenter, lärare, forskare och yrkesverksamma från olika vetenskapsgrenar samlas för att lära, utbyta och skapa ny kunskap om ett hållbart nyttjande av havet och dess resurser. Som student kommer du utveckla en bred kompetens för en karriär inom havs- och sjöfartsmyndigheter, näringslivet, miljödomstolar och mångvetenskapliga marina vetenskaper, och vara förberedd för att ta itu med alltmer komplexa utmaningar till följd av människans påverkan på haven.

Masterprogram i marina vetenskaper

Programmet är tvärvetenskapligt, och omfattar oceanografi, marin biologi, marin kemi och marin geologi. Programmet ger dig en bred kunskap kring havet som system och utvecklar din analytiska förmåga, vilket ger dig goda förutsättningar att kunna arbeta med globala utmaningar som orsakas av klimatförändringar och en växande befolkning.

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av näringsriktig mat för att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem, samt främjar landsbygdsutvecklingen. Vill du anta utmaningen?

Masterprogram i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Miljövetenskapen berör hoten mot vår gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till hur vi kan minska dem, och hur olika aspekter samspelar. Du förbereds inför att som miljöexpert arbeta mot en hållbar framtid.

Masterprogram Fysisk oceanografi

Programmet vänder sig till dig som vill beskriva, analysera och räkna på havets cirkulationssystem med hjälp av såväl avancerad utrustning som matematiska modeller. De olika kurserna är utformade så att du kan utforska huvudgrenarna inom fysisk oceanografi, däribland teori, observation och numerisk simulering, för att senare specialisera dig. som har en kandidatexamen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Internationellt masterprogram i marinbiologiska resurser, IMBRSea

Erasmus Mundus Internationella masterprogram i marinbiologiska resurser, IMBRSea, är inriktat mot marinbiologiska och ekologiska processer. Programmet kopplar samman marinbiologi och miljöstudier med tillämpning inom marina bevarandeåtgärder, förvaltning, politik och planering. Programmet riktar sig till studenter som vågar ta sig an framtidens utmaningar.

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan. Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Kadidatprogram

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) är ett unikt kandidatprogram genom sin integration av samhälls- och miljövetenskap.

Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper.

Kandidatprogram i marin vetenskap

Kandidatprogrammet i marin vetenskap har en unik marin tvärvetenskaplig start. Programmet inleds med två år gemensamma kurser om till exempel marina organismer, kustekosystem, havsbottnar, och hållbar förvaltning av marin miljö. Under tredje året väljer du fördjupningskurser i något av ämnena kemi, biologi, geologi eller oceanografi. Tvärvetenskapligheten gör att du kan få upp ögonen för fler ämnesområden än vad du kände till från början.

Filmer om våra masterprogram

Video (3:36)
Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser
Video (2:16)
Master i Hav och samhälle - för hållbara hav

Studera på en marin forskningsstation

På Bohuskusten ligger de marina stationerna Kristineberg och Tjärnö. De är två av Europas modernaste marina stationer och här sker utbildning och forskning inom de marina vetenskaperna. Här finns också flera fartyg för utbildning och forskning, som R/V Skagerak och R/V Nereus. Kristineberg marina forskningsstation ligger vid Gullmarsfjorden i mellersta Bohuslän. Tjärnö marina laboratorium ligger vid Sveriges artrikaste havsområde i norra Bohuslän.