Göteborgs universitet
Bild
Vadande studenter i en havsvik.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Orienteringskurser om havet

Vill du läsa kurser om havet men saknar de formella förkunskaperna eller tiden för att läsa en hel utbildning? Göteborgs universitet har ett brett utbud av distans- och kvällskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Vad är en orienteringskurs?

En orienteringskurs är precis som ordet antyder ett bra sätt att orientera sig inom ett nytt område. Orienteringskurs används vanligtvis som ett samlingsbegrepp för kurser på grundnivå, som inte kräver annat än grundläggande behörighet, och innefattar både kvälls- och sommarkurser liksom kurser som ges på distans.

Undervisningsformerna kan också skilja sig åt, beroende på kursens innehåll och syfte men många baseras på föreläsningar av aktiva forskare inom olika specialområden. Flera av våra orienteringskurser innehåller dessutom fältmoment eller andra typer av exkursioner.

Vårens kurser

Vill du lära dig om livet i havet?

Marin biologi, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om livet i havet, känna till de vanligaste livsmiljöerna som finns där och de miljöhot som finns mot det marina livet.

I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut (fredag eftermiddag – söndag middag) där studenterna får bekanta sig med provtagningsmetodik och våra vanligaste marina arter - växter och djur.

Hur lever fiskar?

 

Fiskekologi, 7,5 hp

Målet med distanskursen är att ge en introduktion till fiskars biologi och deras ekologiska roll i den marina miljön, med tonvikt på svenska marina arter. Ämnen som kommer att belysas är fiskarnas evolution och diversitet, deras form och funktion och populationsdynamik. Som en del i utbildningen ingår ett kortare besök vid Kristinebergs Marina Forskningsstation då föreläsningar varvas med praktiska studier i fält och i laboratorier. 

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Vill du lära dig mer om alger?

Alger i klassrummet, 7,5 hp

Den här kursen handlar om hur du kan använda dig av alger i skolan. Kursen är företrädesvis riktad mot yrkesverksamma pedagoger inom skolan och förskolans alla åldrar men kursen är även lämpad för andra pedagoger och övriga intresserade. Kursen ges som fristående kurs. Kursen är till större delen nätbaserad men en helg på marin fältstation ingår.

Sommarkurser

Hur påverkar klimatet samhället?

Klimatförändringar/människa/samhälle, 7,5 hp

Hur stor klimatförändring är naturlig? Hur kan klimatförändringar påverka ekosystemen och samhället? Hur mycket kan havsnivån stiga? Många frågor från olika intressenter, allmänhet och media visar på en ökande oro för jordens klimat och hur det kommer att gestalta sig i framtiden.

Vill du lära dig mer om livet i havet?

Marin biologi , 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om livet i havet, känna till de vanligaste livsmiljöerna som finns där och de miljöhot som finns mot det marina livet. I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut.

Höstens kurser

Hur kan vi ta in havet i klassrummet?

Havet i klassrummet, 15 hp

Vi lever på havens planet men i skolan får inte alltid havet och dess ekosystem plats i undervisningen. Det vill vi ändra på! Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem.

Kursen ges på distans på kvartsfart, med två obligatoriska fältkursmoment sommartid.

Hur kan vi öka förståelsen för havet?

Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle, 7,5 hp

Alla aspekter av våra liv berörs av havet. Tyvärr hotas livet i havet av mänsklig aktivitet, och utbildning och kommunikation har därför en nyckelroll för att visa hur viktigt havet är och öka vår förståelse för vilket ansvar vi människor har för hur det mår.

Kursen är en fortbildningskurs som riktar sig huvudsakligen till yrkesaktiva grundskole-och gymnasielärare, lärarstuderande samt naturskolepedagoger, turistguider, dykinstruktörer och liknande.  Under kursen får du bland annat skapa engagerande praktiska aktiviteter relaterade till havet.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Hur fungerar fiskar?

Fiskfysiologi, 7,5 hp

Vill du veta hur fiskar fungerar och är anpassade till ett liv i vatten som kan vara antingen salt eller sött, varmt eller kallt? Det här är en kurs för alla som har ett intresse av fisk och deras fysiologi. Du kommer läsa om bl.a. nervsystemet, sinnesfysiologi, födointag, andning, blodcirkulation samt salt- och vattenbalans hos olika fiskgrupper men med fokus på benfiskar och exempel från svenska fiskar.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Vad hotar den marina miljön?

Förorening av marin miljö, 7,5 hp

Denna kurs är till för dig som vill få en ökad förståelse för de viktigaste och allvarligaste hoten mot den marina miljön.

Kursen ges på distans men innehåller ett obligatoriskt fältmoment på Kristinebergs marina forskningsstation

Vill du veta mer om aktuell forskning inom zoologi?

Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront?

Kursen ges som en föreläsningsserie där olika forskare presenterar sina områden och aktuella projekt, med fokus på frågor kopplade till globala utmaningar som till exempel hållbara ekosystem och biologisk mångfald, miljöföroreningar, hållbar matproduktion samt effekter av klimatförändringar. Förutom att du får en inblick i de senaste forskningsresultaten kommer vi att diskutera hur man som forskare tar sig an dessa frågor.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Hur gör djur?

Djurens beteende, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på vilda djurs beteenden och vill lära dig mer om hur de har uppstått och vilken funktion de har, både socialt och fysiologiskt. Delar av undervisningen är förlagd vid Universeum och djuren där används då som exempel och studieobjekt.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Vill du veta mer om vårt biologiska ursprung och biologisk mångfald?

Evolutionsbiologi, 7, 5 hp

Kursen ger kunskaper i biologisk evolution på en fördjupad allmänbildande nivå. Du får veta mer om vårt biologiska ursprung och hur den biologiska mångfalden har uppstått och fungerar.

Kursen ges på distans med en obligatorisk helg på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.