Göteborgs universitet
Bild
Vadande studenter i en havsvik.
Länkstig

Orienteringskurser om havet

Vill du läsa kurser om havet men saknar de formella förkunskaperna eller tiden för att läsa en hel utbildning? Göteborgs universitet har ett brett utbud av distans- och kvällskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Vad är en orienteringskurs?

En orienteringskurs är precis som ordet antyder ett bra sätt att orientera sig inom ett nytt område. Orienteringskurs används vanligtvis som ett samlingsbegrepp för kurser på grundnivå, som inte kräver annat än grundläggande behörighet, och innefattar både kvälls- och sommarkurser liksom kurser som ges på distans.

Undervisningsformerna kan också skilja sig åt, beroende på kursens innehåll och syfte men många baseras på föreläsningar av aktiva forskare inom olika specialområden. Flera av våra orienteringskurser innehåller dessutom fältmoment eller andra typer av exkursioner.

Sommarkurs

Vill du lära dig om livet i havet?

Marin biologi, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om livet i havet, känna till de vanligaste livsmiljöerna som finns där och de miljöhot som finns mot det marina livet.

I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut (fredag eftermiddag – söndag middag) där studenterna får bekanta sig med provtagningsmetodik och våra vanligaste marina arter - växter och djur.

Höstens kurser

Hur kan vi öka förståelsen för havet?

Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle, 7,5 hp

Alla aspekter av våra liv berörs av havet. Tyvärr hotas livet i havet av mänsklig aktivitet, och utbildning och kommunikation har därför en nyckelroll för att visa hur viktigt havet är och öka vår förståelse för vilket ansvar vi människor har för hur det mår.

Kursen är en fortbildningskurs som riktar sig huvudsakligen till yrkesaktiva grundskole-och gymnasielärare, lärarstuderande samt naturskolepedagoger, turistguider, dykinstruktörer och liknande.  Under kursen får du bland annat skapa engagerande praktiska aktiviteter relaterade till havet.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Hur fungerar fiskar?

Fiskfysiologi, 7,5 hp

Vill du veta hur fiskar fungerar och är anpassade till ett liv i vatten som kan vara antingen salt eller sött, varmt eller kallt? Det här är en kurs för alla som har ett intresse av fisk och deras fysiologi. Du kommer läsa om bl.a. nervsystemet, sinnesfysiologi, födointag, andning, blodcirkulation samt salt- och vattenbalans hos olika fiskgrupper men med fokus på benfiskar och exempel från svenska fiskar.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Vad hotar den marina miljön?

Förorening av marin miljö, 7,5 hp

Denna kurs är till för dig som vill få en ökad förståelse för de viktigaste och allvarligaste hoten mot den marina miljön.

Kursen ges på distans men innehåller ett obligatoriskt fältmoment på Kristinebergs marina forskningsstation

Vill du skapa intresse för biologisk mångfald i havet?

VIRTUE online: Kunskap om havet genom studier av biologisk mångfald, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge lärare/instruktörer enkla verktyg för att skapa intresse för biologisk mångfald och en ökad havsmedvetenhet hos sina elever. 

Kursen baseras på VIRTUE-projektet som bygger på att introducera verkliga experiment i undervisning genom att skolelevers undersökningar av påväxt på nedsänkta rack av plastskivor i olika typer av vattenmiljöer.

Hur påverkar klimatet havet?

Klimatförändringar och havet, 7,5 hp

Kursen ger en beskrivning av de effekter som klimatförändringar i havet kan få på ekosystem och ekosystemtjänster, samt hur dessa effekter samverkar med andra mänskliga aktiviteter. Kursen förklarar också de processer som reglerar havets klimat och hur man på olika sätt kan studera effekterna av dessa.

Undervisningen består av självstudier i egen takt baserat på exempelvis inspelade föreläsningar, kurslitteratur samt övrigt material på kursens lärplattform.

Hur kan vi ta in havet i klassrummet?

Havet i klassrummet, 15 hp

Vi lever på havens planet men i skolan får inte alltid havet och dess ekosystem plats i undervisningen. Det vill vi ändra på! Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem.

Kursen ges på distans på kvartsfart, med två obligatoriska fältkursmoment sommartid.

Hur har människans förhållande till havet utvecklats genom historien?

Människan och havet. Historiska och arkeologiska perspektiv, 15 högskolepoäng

Kursen ger en orientering om förhistoriska och historiska aspekter på olika
typer av mänsklig aktivitet i kust- och havsmiljö i ett långtidsperspektiv. Kursen har sex teman: maritim interaktion, kommunikation längs kuster och över hav, sjömakt, kust och hav som resurskällor, kust och hav som rekreationsplatser samt mänskliga föreställningar och mentaliteter i relation till kust och hav. 

Kursen ges på distans på halvfart.

Vill du veta mer om aktuell forskning inom zoologi?

Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront?

Kursen ges som en föreläsningsserie där olika forskare presenterar sina områden och aktuella projekt, med fokus på frågor kopplade till globala utmaningar som till exempel hållbara ekosystem och biologisk mångfald, miljöföroreningar, hållbar matproduktion samt effekter av klimatförändringar. Förutom att du får en inblick i de senaste forskningsresultaten kommer vi att diskutera hur man som forskare tar sig an dessa frågor.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.