Bild
Svartmunnad smörbult
Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande art som sprider sig snabbt och är väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten.
Foto: Leon Green
Länkstig

Svartmunnade smörbultens utbredning undersöks med e-DNA

Publicerad

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult sprider sig snabbt längs västkusten. Kan artens utbredning begränsas av rovfiskar som torsk och ål? Det ska Leon Green, forskare på Göteborgs universitet, undersöka med hjälp av DNA från fiskbajs i ett nytt forskningsprojekt.

Bild
Leon Green porträtt
Leon Green, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, disputerade 2020 med en avhandling om hur den svartmunnade smörbulten kan föröka sig i olika miljöer. Hans fältarbete utgår från Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil.

Leon Green, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, får 3,6 miljoner i stöd av Naturvårdsverket och Formas för projektet "Predatorer och biodiversitet som biologisk bekämpning av den invasiva svartmunnade smörbulten på svenska västkusten". Projektet är ett av nio projekt om invasiva främmande arter som finansieras av Formas. 

Vad ska du göra?

– Jag ska undersöka hur förekomsten och mängden svartmunnade smörbultar påverkas av andra fiskar på den svenska västkusten. Rovfiskar så som torsk och ål kan vara viktiga spelare när det kommer till att begränsa smörbultarnas utbredning. Andra fiskar kan konkurrera med smörbulten om föda och livsutrymme, och göra det svårare för den att etablera sig. Kort och gott så ska vi se om smörbulten kan begränsas av hög biodiversitet och rovfisk.

Hur ska du undersöka det?

– Rovfiskens roll ska undersökas med hjälp av nya e-DNA-metoder, där vi planerar att arbeta icke-invasivt. Istället för att skära upp rovfisken och titta i magen efter smörbultar ska vi låta rovfiskarna bajsa ut sina matrester och undersöka om det finns spår av smörbults-DNA. På så sätt kan vi både behålla de rovfiskar som lärt sig att tycka om smörbultar, och få in värdefull data.

– Den stora satsningen på att kartlägga biodiversitet kommer fokusera på fisksamhället, och där kommer vi använda oss av undervattenskameror för att få en inblick i hur artsammansättningen ser ut i områden med fler eller färre smörbultar. Filmerna ska sedan analyseras genom en offentlig onlineplattform, där medborgarforskare ska kunna delta i projektet. Målet är också att videofilmerna kan bli bra verktyg för elever, studenter och kanske även vuxna dykare som vill lära sig se skillnad på våra vanligaste svenska fiskar, och att datan även blir offentlig genom Artportalen.

Vad hoppas du att projektet ska leda fram till?

– Jag hoppas att det leder till en ökad förståelse för hur biodiversitet och rovdjur kan begränsa spridningen av invasiva arter. Ifall det visar sig att smörbulten begränsas i ekosystem med hög artrikedom och större populationer av rovfisk så kan vi få en extra vinst genom att förvalta dessa ekosystem väl. Resurser som läggs på att gynna biodiversitet och rovfisk skulle då kunna ge oss mer än "bara" levande hav - nämligen levande hav som dessutom är motståndskraftiga mot invasioner från främmande arter. 

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta: Svartmunnad smörbult

Den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet. Den har sannolikt spridits till svenska vatten via barlastvatten från fartyg. Arten är en invasiv främmande art som sprider sig snabbt och är väl etablerad på flera platser längs den svenska kusten. Det finns risk för att den kan komma att konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.