Göteborgs universitet
Bild
Maria Bodin håller upp brunalgen sockertare vid brygga.
Maria Bodin håller upp brunalgen sockertare vid pilotanläggningen på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.
Foto: Susanne Liljenström
Länkstig

Vad är en marin kolonilott?

Det är en odlingslott i havet där man odlar och förvarar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus, en kryddträdgård eller ett potatisland på land. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna, i havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Kolonilotten kan anläggas antingen ute till havs eller kustnära vid en brygga.

Hand som håller algen sockertare.
Brunalgen sockertare är en av arterna som finns i testodlingen. Sockertare kan exempelvis användas till att göra tångchips. Andra arter som undersöks är blåmussla, europeiskt ostron, strandsnäcka, strandkrabba, tångräka och sandräka.
Foto: Johan Wingborg

Vilka arter är lämpliga att odla och förvara?

Det är viktigt att endast odla arter som finns i havet på den plats man befinner sig. Införsel av nya arter kan slå ut naturliga bestånd. 

I första hand odlas ostron, blåmusslor och alger. I testanläggningen på Tjärnö marina laboratorium testas även andra arter, exempelvis strandsnäcka, strandkrabba, tångräka och sandräka. 

Placering av kolonilott - vilka fysiska förutsättningar krävs?

Vattengenomströmning

Det är viktigt att placera kolonilotten där det är god vattengenomströmning. Genom att sätta ut testpaneler för att se vilka organismer som finns i havet kan man få tecken om hur strömt vattnet är genom att se vilka arter som sätter sig. Blåmusslan är en art som behöver strömt vatten.

Djup

Det är 2.5–3.5 meters djup vid bryggan där kolonilotten anlades. För att kunna hänga ut rep med algskott, burar och korgar behöver de kunna hänga fritt i vattenmassan. Vill man hänga ut på fler djupnivåer, krävs ökat djup.

Vattenkvalitet

Det är viktigt att välja en plats där det är bra vattenkvalitet dvs inte mitt inne i en hamn med mycket båttrafik eller nära avloppsrör.

Salthalt

Salthalt i havet kan jämföras med växtzoner på land. Längs Sveriges kust är det väldigt stor variation i salthalt, från några promille i Bottenviken till 35 promille i Kosterhavet. Salthalten styr vilka arter som kan odlas på respektive plats.

Vilka tillstånd krävs?

Det krävs främst tre olika tillstånd för att anlägga en kolonilott: undantag för strandskydd, ansökan om odlingstillstånd (för blötdjur, kräftdjur och fisk) och ansökan om vattenverksamhet (för odling av alger). Vid handläggning av tillstånd, görs det ingen skillnad på hur stor på odlingen ska vara. Det är samma tillståndsprocess vare sig det är en demonstrationsbrygga eller fullskalig odling.

Video (13:16)
Marina kolonilotter – tillstånd, dispenser, anmälningar
Vad krävs för att starta en marin kolonilott? Åsa Bergsten, vattenvårdshandläggare på enheten för vattenärenden på Länsstyrelsen i Västra Götaland, går igenom vilka dispenser, tillstånd och anmälningar som är aktuella vid en tillståndsprocess.

Inspelade seminarier och föreläsningar

Video (32:21)
Marina kolonilotter - erfarenheter från Danmark
Video (48:16)
Studentpresentationer om marina kolonilotter