Göteborgs universitet
Bild
Kvinnor på strand
Länkstig

Hållbar utveckling och havet

Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av Göteborgs universitets vision. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår havsrelaterade verksamhet. I det arbetet är FN:s globala hållbarhetsmål centrala, särskilt mål 14 som syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Det ökade intresset inom internationell och europeisk politik för havet som en resurs att nå de globala hållbarhetsmålen och behoven av friska hav ställer stora krav på vetenskapssamhället att nu kunna leverera kunskap och kompetens. 2021 inleds FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål 14 – Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Video (3:41)
Bethanie Carney Almroth om mål 14
Video (3:06)
David Langlet om hållbarhetsmål 14

FN:s årtionde för havsforskning

FN har utnämnt 2021-2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling.

Centrum för globala samhällsutmaningar

UGOT Challenges är en forskningssatsning på tvärvetenskapliga forskningscentrum för att möta globala samhällsutmaningar. Fyra av dem arbetar med havet.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV)

GMV är en gemensam organisation mellan Göteborgs universitet och Chalmers som kopplar ihop akademins olika ämnesdiscipliner för att ta fram lösningar på globala samhällsutmaningar genom samverkan med andra samhällsaktörer. Verksamheten bedrivs genom projekt och nätverk inom olika ämnesområden, till exempel forskarnätverket för hållbar utveckling.