Bild
svartmunnad smörbult
Invasiv svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) fångad vid Långedrag i Göteborg
Foto: Leon Green
Länkstig

Leon Green: Jag är intresserad av främmande, invasiva arter

Vi satte oss med Dr. Leon Green, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, för att fråga honom lite om hans forskning.

Bild
Leon Green
Leon Green disputerade 2020 med en avhandling om hur den svartmunnade smörbulten kan föröka sig i olika miljöer.
Foto: Leon Green

Leon, vad handlar din forskning om?

Jag och mina kollegor forskar på hur och varför djur (och speciellt fisk) beter sig och fungerar i sin sociala, ekologiska och fysiska miljö. Mycket av forskningen är centrerad runt parning och reproduktion, eftersom det är ett kritiskt steg för att djur ska kunna föra sina gener vidare. Jag är även väldigt intresserad av främmande invasiva arter och hur dom klarar av och kan anpassa sig till nya miljöer.

Vad har du för projekt på gång?

Jag är precis i startgroparna för ett nytt projekt där jag ska undersöka hur invasiva och inhemska arter av fiskar påverkar varandra ute i Göteborgs skärgård. Det är väldigt viktigt att förstå eftersom det kan ha stor betydelse för kustens ekosystem, men det är också svårt att studera eftersom det är ett stort område och interaktionerna sker under ytan. Vi planerar att samla in data med stöd ifrån medborgarforskare, vilket ger lokalbefolkningen en förankring i vårt projekt. I slutändan är det ju allas vår skärgård, så det demokratiska perspektivet av att involvera lokalbefolkningen är viktigt. Det är ett väldigt spännande projekt med stora utmaningar och stor potential!

Rykten säger att du också är involverad I ett filmprojekt, kan du berätta mer?

Jag har alltid varit intresserade av att kommunicera forskning till en större publik vilket vår fakultet också tycker är viktigt. Vi har därför startat ett filmprojekt ihop med en tidigare kollega ifrån min forna karriär inom dokumentärfilmning (som några affischer på mitt kontor kan skylta om). Filmen vi gör är ett steg i att synliggöra GUs forskning på problemen och lösningarna runt främmande arter i våra närmsta kustband och floder.

Leon Green
Leon studerar hur fiskar fungerar i sin föränderliga miljö. Fotografi ifrån dykexpedition till Svalbard ihop med forskare från Institutionen för Geovetenskaper, 2018.
Foto: Leon Green