Länkstig

Ellen Schagerström

Forskare

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil
Postadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil

Om Ellen Schagerström

Mina huvudsakliga vetenskapliga intressen är vattenbruk, marin restaurering samt marina invasiva arter. Min forskning vid Göteborgs universitet fokuserar på uppfödning av den skandinaviska artern röd signalsjögurka, Parastichopus tremulus.

Det ena syftet med projektet är för att utvärdera röd signalsjögurka som en komponent i integrerat multitrofiskt vattenbruk (IMTA). IMTA är en form av vattenbruk som är baserat på hur ett ekosystem fungerar, där arter från olika trofiska nivåer i näringskedjan (primärproducenter, filtrerare, växtätare, rovdjur och detritivorer) odlas tillsammans, så att avfall från en art (fekalier och eventuella foderrester) fungerar som mat (näring) till en annan. Till exempel kan musslor och alger odlas för att ta upp de näringsämnen (kväve och fosfor) som kommer ifrån en fiskodling och själva tillväxa bättre med hjälp av dem. Sjögurkor är detritivorer, vilket innebär att de mycket väl kan utnyttja den näring som finns i fekalier och annat nedfall från andra arter för tillväxt. Detta ger dem en nyckelfunktion inom IMTA genom att de sluter näringscykeln. Genom IMTA kan man producera flera sorter av marint protein med minimal negativ påverkan på miljön.

Det andra syftet är att kunna restaurera ekologiska funktioner i marina miljöer där sjögurkor kraftigt minskat eller försvunnit helt av olika orsaker. Sjögurkorna kan beskrivas som havets dammsugare, vilket gör det tydligt hur viktiga de är för att ett ekosystem ska må bra och fungera.

Utöver sjögurkor har jag ett gediget intresse och en doktorsexamen bland makroalger, främst i Östersjön. Du kan läsa mer om min tångforskning på Tångbloggen www.tangbloggen.com som jag drivit tillsammans med professor emeritus Lena Kautsky sedan 2012. Är du en inbiten alg-nörd kan du lyssna på Algpodden med mig och professor Angela Wulff.

Jag handleder regelbundet kandidat- och masterprojekt. Om du är intresserad av att göra ditt kandidat- eller master-arbete, eller en postdoc med mig, maila mig i god tid så kan vi boka ett första möte!