Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Strandexkursion med gymniasieklass på Tjärnö marina laboratorium.
Strandexkursion med gymniasieklass på Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Albin Dahlin
Länkstig

För skolor och allmänhet

Både skolor och allmänhet är välkomna att besöka oss på våra marina forskningstationer på Tjärnö och Kristineberg. Här ordnas guidningar, exkursioner och experiment. Vi har även andra havsrelaterade satsningar som riktar sig till skolor och allmänhet. Vi ordnar också fortbildningar för lärare.

För skolor

Kristineberg marina forskningsstation

På Kristineberg marina forskningsstation i Fiskebäckskil erbjuder vi guidad visning av vår forskningsverksamhet och fartygsexkursioner. Det finns också möjligheter till prao och praktik för enstaka elever.

Tjärnö marina laboratorium

På Tjärnölaboratoriet utanför Strömstad kan skolklasser boka guidning, experiment och fartygsexkursion. Enstaka elever kan komma på prao och praktik, och det finns sommarläger för gymnasieelever.

Ocean Blues - från ångest till aktion

I projektet Ocean Blues får gymnasieelever möte forskare från Göteborgs universitet och diskutera de stora utmaningarna för havsmiljön. Målet med projektet är att förvandla oro för havsmiljön till handling.

Virtue - upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö

Genom det internationella skolprojektet Virtue kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. Projektets fokus är påväxt av organismer på CD-liknande skivor.

Naturvetenskap för skolan

Upptäckarklubben, fönster mot naturvetenskap och levande frågelådan. Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder flera aktiviteter som rör havet, både för grundskolan och gymnasiet. 

För allmänheten

Kristineberg marina forskningsstation

På Kristineberg i Fiskebäckskil erbjuder vi guidad visning av vår forskningsverksamhet och exkursion med forskningsfartyg. Under Västerhavsveckan bjuder vi in allmänheten till olika aktiviteter.

Tjärnö marina laboratorium

På Tjärnölaboratioriet utanför Strömstad ordnas bland annat guidningar, fartygsexkursioner, populärvetenskapliga föreläsningar och barnens sommarlabb. Det artrika Tjärnö Akvarium är öppet för allmänheten under sommartid. 

För lärare

Fortbildning på Tjärnö marina forskningsstation

På Tjärnölaboratoriet finns möjlighet för lärare att beställa fortbildningskurser utifrån egna önskemål. Det krävs att man anmäler en grupp. Kurserna kan pågå från en halv dag och uppåt, med gruppstorlek på 5-40 personer. Under kursen kan vi också erbjuda kost och logi på Tjärnölaboratoriet.

Havet i klassrummet

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem. 

Virtue - naturvetenskap i skolan

Kursen baseras på Virtueprojektet och vänder sig till lärare som vill inspireras till att få sina elever att genomföra experiment (nedsänkta rack av plastskivor i olika vattenmiljöer) samt tolka och presentera sina resultat i en webbaserad databas och videokonferenssystem.