Göteborgs universitet
Bild
Strandexkursion med gymniasieklass på Tjärnö marina laboratorium.
Strandexkursion med gymniasieklass på Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Albin Dahlin
Länkstig

För skolor och allmänhet

Både skolor och allmänhet är välkomna att besöka forskningsstationerna Tjärnö marina laboratorium och Kristineberg Center. Här ordnas guidningar, exkursioner och experiment. Vi har även andra havsrelaterade satsningar som riktar sig till skolor och allmänhet. Vi ordnar också fortbildningar för lärare.

För skolor

Kristineberg Center

Kristineberg Center för marin forskning och innovation i Fiskebäckskil erbjuder guidad visning av forskningsverksamheten och fartygsexkursioner. 

Tjärnö marina laboratorium

På Tjärnölaboratoriet utanför Strömstad kan skolklasser boka guidning, experiment och fartygsexkursion. Enstaka elever kan komma på prao och praktik, och det finns sommarläger för gymnasieelever.

Ocean Blues - från ångest till aktion

I projektet Ocean Blues får gymnasieelever möte forskare från Göteborgs universitet och diskutera de stora utmaningarna för havsmiljön. Målet med projektet är att förvandla oro för havsmiljön till handling.

Virtue - upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö

Genom det internationella skolprojektet Virtue kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. Projektets fokus är påväxt av organismer på CD-liknande skivor.

Naturvetenskap för skolan

Upptäckarklubben, fönster mot naturvetenskap och levande frågelådan. Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder flera aktiviteter som rör havet, både för grundskolan och gymnasiet. 

Boka en föreläsning

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasiet. Föreläsarna är alla forskare på Göteborgs universitet och flera av föreläsningarna handlar om havet. 

För allmänheten

Kristineberg Center

Kristineberg Center för marin forskning och innovation i Fiskebäckskil erbjuder guidad visning av forskningsverksamheten och exkursioner med forskningsfartyg. Under Västerhavsveckan bjuds allmänheten till olika aktiviteter.

Tjärnö marina laboratorium

På Tjärnölaboratioriet utanför Strömstad ordnas bland annat guidningar, fartygsexkursioner, populärvetenskapliga föreläsningar och barnens sommarlabb. Det artrika Tjärnö Akvarium är öppet för allmänheten under sommartid. 

Tjärnö akvarium

I akvariehallen på Tjärnö marina laboratorium finns drygt 200 olika arter djur och alger. Sommartid är det öppet för allmänheten. Övriga året är det öppet för förbokade grupper.

För lärare

Workshop för lärare – Tänka som en forskare

Institutionen för marina vetenskaper erbjuder en tredagars workshop för att ge lärare inspiration att använda metodiken ”Tänka som en forskare”.  Metodiken är ett värdefullt undervisningsalternativ som är extra lämpat att implementera inom de naturvetenskapliga ämnena.

Alger i klassrummet

På kursen får du lära dig om mikro- och makroalger i våra hav och sjöar men också hur alger kan studeras och användas exempelvis i skolundervisningen.

Havet i klassrummet

Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem.