Göteborgs universitet
Bild
Marin kolonilott med skylt
Foto: Karl-Johan Nylén
Länkstig

Pilotförsök: Marin kolonilott på Tjärnö

2020-2022 genomfördes ett pilotförsök med en marin kolonilott på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för att skapa en småskalig odling i havet. Bland annat studerades vilka arter som är lämpliga att odla och förvara, hur tillståndsprocessen ser ut och vilka fysiska förutsättnings om krävs vid placering av en marin kolonilott.

Mål med pilotförsöket

● Att på ett enkelt och ’billigt’ sätt skapa en marin kolonilott med råvaror från havet.

● Att få kunskap hur man ska konstruera en marin kolonilott.

● Att testa vilka arter som fungerar och är lämpliga att odla eller förvara i en marin kolonilott.

● Att testa ut olika redskap och metoder.

● Att kartlägga vilka tillstånd som krävs.

● Att ansöka om alla tillstånd som krävs.

● Att undersöka hur lång handläggningstid och kostnad tillstånden medför.

● Att skapa en informationsplattform om vattenbruk – framtidens mat (samla kunskap från de olika projekten som finns på Göteborgs universitet).

● Att kunskap från pilotstudien ska kunna ligga till grund för en eventuell etablering av en flotte i stor skala.

Fakta om projektet

Pilotförsöket med marina kolonilotter på Tjärnö marina forskningsstation är en del av Interreg-projektet Marint gränsforum Skagerrak som är ett EU-finansierat samarbete mellan Sverige och Norge. Svinesundskommittén samlar aktörer på båda sidor av gränsen och arbetar bland annat med att testa marina kolonilotter i norska Hvaler.

Film

Navigate to video: Sveriges första marina kolonilott
Video (2:04)
Sveriges första marina kolonilott