Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Leon Green

Forskare

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 18
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Leon Green

Hur anpassar sig fisk till nya miljöer?

Jag forskar på hur fiskar kan anpassa sig till nya miljöer. I första hand undersöker jag arter som är nya för Sverige, så som den invasiva svartmunnade smörbulten.

När miljön förändras så har organismer som lever i den valet att flytta eller hantera förändringen, om de vill överleva. De kan utveckla sätt att hantera förändringen (evolution) eller förändras som individer utan att förändringen nödvändigtvis ärvs (acklimatisering).

Hur påverkas ägg och spermier av salthaltsförändringar?

Cellerna och organen hos en fisk är skyddade innuti kroppen, men ägg och spermier som sprutas ut i vattnet (extern fertilisering) är i regel känsliga. Under miljöförändring är det därför mer sannolikt att spermier och ägg utvecklas eller förändras för att hantera en ny miljö.

En hane av svartmunnad smörbult vaktar ägg som den har lagt i sötvatten. Fisken är fångad i Göteborgs hamn. Foto: Leon Green.

Banor som spermierna visar när de simmar under mikroskopet. Spermierna triggas igång av skillnader i osmolalitet. Bild: Leon Green.

Hur den fysiologiska förändringen sker bestäms av vilka gener som slås på och av samt hur dessa gener ärvs. Detta går att mäta i fiskens DNA (och dess uttryck: RNA) i ägg, spermier och organen som bygger dessa.

Hur anpassar sig den svartmunnade smörbulten?

Inom projektet använder jag den invasiva arten svartmunnnad smörbult (Neogobius melanostomus) som modell för hur dessa processer sker. Svartmunnad smörbult sprider sig snabbt i Östersjön, och nu Kattegatt och rör sig mot saltare vatten. Eftersom det sker under flera generationer, och konstant mot nya miljöer så är den en utmärkt modell för hur fiskar kan utvecklas i nya miljöer.

Hona av svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus. Foto: Leon Green.

Den svartmunnade smörbulten har också negativa ekologiska konsekvenser för andra djur. Den äter musslor, fiskyngel och konkurerar ut många andra fiskar. Därför är det också viktigt att undersöka hur och varför den sprider sig i Svenska vatten, och om det finns en fysiologisk gräns för vart den kan sprida sig.

Svartmunnad smörbult i nät. Foto: Leon Green.

Arten är nu etablerad runt Gotland, Karlskrona, i Stockholms södra skärgård, och i Göteborgs hamn. Om fisken kan anpassa sig till att leva i saltvattnet på Västkusten kan det få stora påföljder för vår kustmiljö. I Europas stora floder finns också en ekotyp av svartmunnad smörbult som lever i sötvatten, och det finns även en risk att den sprider sig till Sveriges floder och sjöar.

Projektet ingår i CeMEB plattformen.

VETENSKAPLIGA INTRESSEN:

  • Fysiologiska och beteendemässiga anpassningar till nya miljöer och klimatförändringar hos fisk.
  • Evolution och artbildning.
  • Spermiefysiologi och larvutveckling.
  • Vetenskapskommunikation.
  • Utvecklandet av svensk vetenskapsdykning.

Save