Länkstig

Leon Green

Forskare

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil
Postadress
Kristineberg 566
40530 Fiskebäckskil

Om Leon Green

Jag forskar på ekologin och evolutionen hos främmande arter.

När miljön förändras så har organismer som lever i den valet att flytta eller hantera förändringen, om de vill överleva. De kan utveckla sätt att hantera förändringen (evolution) eller förändras som individer utan att förändringen nödvändigtvis ärvs (acklimatisering). Samma sak sker också när en art flyttas till en ny miljö. Studien av främmande arter kan därför också berätta mycket om vad som sker när miljön förändras, så som vid klimatförändringar.

Inom projektet använder jag ofta den invasiva arten svartmunnnad smörbult (Neogobius melanostomus) som modell för hur dessa processer sker. Svartmunnad smörbult sprider sig snabbt mot saltare vatten. Eftersom det sker under flera generationer, och konstant mot nya miljöer så är den en utmärkt modell för hur fiskar kan utvecklas.

Mina forskningsfrågor är ofta väldigt breda och jag arbetar med många olika metoder för att besvara dem. På senare tiden har fokus legat på att samla in videodata på fisksamhällets artsammansättning och interaktioner med smörbultar.

VETENSKAPLIGA INTRESSEN:

  • Fysiologiska och beteendemässiga anpassningar till nya miljöer och klimatförändringar hos fisk.
  • Evolution och artbildning.
  • Medborgarforskning och vetenskapskommunikation.
  • Utvecklandet av svensk vetenskapsdykning.