Göteborgs universitet
Bild
Studenter med vattenkikare
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Havsmedvetenhet – för en bättre havsmiljö

Havsmedvetenhet är en förståelse för och kunskap om havets påverkan på oss människor, och hur vi människor påverkar havet. En havsmedveten person är någon som förstår grunderna till hur havet fungerar och har förmåga att ta hållbara, kunskapsbaserade beslut rörande havet och dess resurser.

Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället förhoppningsvis ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att på grund av okunskap eventuellt agera i motsatt riktning. Havsmedvetenhet och marin pedagogik har blivit alltmer kända begrepp inom vilka satsningar på området ryms.

Sju principer 

Sju principer har tagits fram för vad man behöver förstå för att kalla sig havsmedveten.

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.

Marin pedagogik och havsmedvetenhet

Marin pedagogik är ett verktyg för att skapa havsmedvetenhet. En marinpedagog är en person som informerar om havet och/eller sambandet mellan vatten och hav, vilket kan ge upphov till havsmedvetenhet om mottagaren tar ställning till informationen och sätter in den i ett förståeligt sammanhang.

Havsmedvetenhet är prioriterat av FN

Havsmedvetenhet och marin pedagogik är ett prioriterat område under kommande FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, 2021-2030. Syftet med årtiondet är att vända den negativa utvecklingen av havets tillstånd och förbättra villkoren för en hållbar utveckling av hav och kust. En god havsmedvetenhet hos jordens befolkning är en nyckelfaktor för att kunna uppnå detta mål.

Hur havsmedvetna är svenskar?

I rapporten Undersökning om havsmedvetenhet i Sverige har Havsmiljöinstitutet undersökt hur havsmedvetna svenskar är. Det här är den första undersökningen av havsmedvetenheten i Sverige. Undersökningen har gjorts i samarbete med den oberoende undersökningsorganisationen SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Syftet är att ge en bild av omfattningen och nivån på havsmedvetenhet i Sverige samt att skaffa underlag och erfarenhet för att kunna följa utvecklingen under årtiondet.

Navigate to video: Hur havsmedvetna är svenskar?
Video (28:44)
Hur havsmedvetna är svenskar?
I det här föredraget berättar Tina Johansen Lilja och Maria Lewander från Havsmiljöinstitutet om den första undersökningen av havsmedvetenhet i Sverige. Vilken relation har svenskar till havet, och hur mycket vet vi om havet och de hot som finns mot havsmiljön?

Universitets arbete med havsmedvetenhet

Göteborgs universitet arbetar med havsmedvetenhet på flera olika sätt och nivåer. Som en av fem svenska universitet bidrar vi med kunskapsunderlag och nationell samordning inom Havsmiljöinstitutet. Göteborgs universitet är en av fem svenska universitet som ingår i samarbetet Havsmiljöinstitutet. På uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten publicerades 2018 havsmiljöinstitutet rapporten: Marin pedagogik-Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial, som är författad av Geraldine Fauville och Susan Gotensparre från Göteborgs universitet.

Rapporten innehåller en nationell plan för hur man kan arbeta och samordna arbetet med marin pedagogik och havsmedvetenhet i Sverige.

2019 fick Havsmiljöinstitutet i uppdrag av att starta ett nätverk för marin pedagogik där de samlar aktörer som arbetar för ökad havsmedvetenhet. Som medlem får du deras nyhetsbrev och information om workshops och andra event som kan vara av intresse.

Göteborgs universitet administrerar och skapar också innehåll för flera digitala plattformar som syftar till att öka kunskapen om havet:

Havet.nu - nyheter, fakta och forskning om havet.

Livet i havet - om växter och djur i våra hav.

Sveriges vattenmiljö - visar miljötillståndet i våra hav.

Virtue-S - upptäck den biologiska mångfalden i hav och sjö

Besök våra forskningsstationer

Göteborgs universitet har flera forskningsfartyg och två marina fältstationer som tillsammans tar emot cirka 14 000 besökare per år. Allmänhet och skolor kan besöka stationerna och ta del av exempelvis experiment och strandexkursioner.

Tjärnö marina laboratorium 

Kristineberg marina forskningsstation