Göteborgs universitet
Bild
Två studenter i våtdräkter och snorklar sitter intill havet och håller i ett mätinstrument
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Kandidat om havet

Söker du en utbildning om havet? Här hittar du våra kandidatprogram med havsinriktning.

Kandidatprogram

Biologi

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i naturen. Som biolog får du kunskap och möjlighet att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Du kan fördjupa dig i områden som fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi, ekologi och naturvård samt i kurser med marin inriktning.

Marin vetenskap

Kandidatprogrammet i marin vetenskap har en unik marin tvärvetenskaplig start. Programmet inleds med två år gemensamma kurser om till exempel marina organismer, kustekosystem, havsbottnar, och hållbar förvaltning av marin miljö. Under tredje året väljer du fördjupningskurser i något av ämnena kemi, biologi, geologi eller oceanografi. Tvärvetenskapligheten gör att du kan få upp ögonen för fler ämnesområden än vad du kände till från början.

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap

Vill du vara med och lösa dagens och framtidens miljöproblem? Detta program ger dig den möjligheten! Du får som naturvetare lära dig att förstå, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter, till plast i havet och övergödning.

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) är ett unikt kandidatprogram genom sin integration av samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper.