Göteborgs universitet
Bild
Forskare med vattenkikare.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vad är marin medborgarforskning?

Med marin medborgarforskning menas att allmänheten deltar i forskningsprojekt om havet. Det kan till exempel handla om att observera och rapportera in data, eller hjälpa forskarna att identifiera arter. Marin medborgarforskning är under snabb utveckling och erbjuder ett nytt sätt att öka kunskapen om havet.

Medborgarforskning

I korthet går medborgarforskning ut på att forskare och frivilliga medborgare tillsammans tar fram ny kunskap. Oftast är det forskare som tar hjälp av allmänheten för att samla in eller granska stora mängder data. Medborgarforskning kan också vara initiativ från medborgare som samlar in data med vetenskapliga metoder. 

Marin medborgarforskning på land, längs kusten och ute till havs

Universitetets havsforskning undersöker de allvarliga förändringar som redan påverkar den marina miljön. Den sker inom olika forskningsområden och använder sig allt oftare av marin medborgarforskning.

Intresset för marin medborgarforskning har också ökat kraftigt. Medborgarforskning ges stort utrymme i rekommendationerna till Europeiska kommissionen från Horizon Europe Mission Board Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters, och i visionen om FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling 2021-2030

Ett av målen för decenniet är att kunskapen måste  spridas, så att både medborgare och valda politiker är medvetna om hur havet fungerar och påverkar våra liv.

Mycket av den marina medborgarforskningen som utförs sker på land, till exempel  genom insamling av  plastskräp på stränder, rapportering av strandade däggdjur eller observationer av livet vid havet.

Havet nära stranden är ett område av enorm betydelse, både socialt och ekonomiskt och för sin höga biologiska produktivitet och mångfald. Trots sin stora betydelse och dess närhet är havet nära stranden utmanande att observera. Medborgarforskare gör redan betydande bidrag genom att övervaka algblomning; sälar, sjöfåglar och andra marina arter; vattenkvalitet och mikroplaster.

Marin medborgarvetenskap sker också ute till havs, även på stora djup, exempelvis genom  analyser av insamlad data och bilder från fartyg eller undervattensrobotar.

Forskning om marin medborgarforsking

Förutom att initiera marina medborgarforskningsprojekt, forskar Göteborgs universitet också om Marine Citizen Science. Det syftar till att bättre förstå den koppling som medborgarna har eller uppnår med sin (lokala) marina miljö; och hur marin medborgarforskning kan hjälpa till att främja förändringar mot, eller upprätthålla, hållbara beteenden som är relevanta på lokal såväl som global skala. Detta bidrar med ny kunskap och nya koncept till området för marin medborgarforskning i synnerhet och till medborgarforskning mer generellt.