Göteborgs universitet
Bild
Flytevi i Frihamnen.
Den marina kolonilotten Flytevi i Frihamnen i Göteborg är byggd som pedagogisk plattform för att visa upp och undersöka framtidens mat från havet.
Foto: Happy Visuals

Vad är en marin kolonilott?

Det är en odlingslott i havet där man odlar och förvarar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus, en kryddträdgård eller ett potatisland på land. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna, i havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Kolonilotten kan anläggas antingen ute till havs eller kustnära vid en brygga.

Bild
Sockertång i hand.
Brunalgen sockertång är en av arterna som kan odlas i Sverige. Sockertång kan exempelvis användas till att göra tångchips.
Foto: Johan Wingborg

Vilka arter är lämpliga att odla och förvara?

Blåmusslor, ostron samt alger som sockertång och rörhinna är exempel på arter som odlas och förvaras i marin kolonilotter. Vilka arter som fungerar avgörs främst av salthalt. Det är viktigt att endast odla arter som finns i havet på den plats man befinner sig. Införsel av nya arter kan slå ut naturliga bestånd. 

Placering av kolonilott - vilka fysiska förutsättningar krävs?

Vattengenomströmning

Det är viktigt att placera kolonilotten där det är god vattengenomströmning. Genom att sätta ut testpaneler för att se vilka organismer som finns i havet kan man få tecken om hur strömt vattnet är genom att se vilka arter som sätter sig. Blåmusslan är en art som behöver strömt vatten.

Djup

Det är 2.5–3.5 meters djup vid bryggan där kolonilotten anlades. För att kunna hänga ut rep med algskott, burar och korgar behöver de kunna hänga fritt i vattenmassan. Vill man hänga ut på fler djupnivåer, krävs ökat djup.

Vattenkvalitet

Det är viktigt att välja en plats där det är bra vattenkvalitet dvs inte mitt inne i en hamn med mycket båttrafik eller nära avloppsrör.

Salthalt

Salthalt i havet kan jämföras med växtzoner på land. Längs Sveriges kust är det väldigt stor variation i salthalt, från några promille i Bottenviken till 35 promille i Kosterhavet. Salthalten styr vilka arter som kan odlas på respektive plats.

Vilka tillstånd krävs?

Det krävs främst tre olika tillstånd för att anlägga en kolonilott:

  • undantag för strandskydd
  • ansökan om odlingstillstånd (för blötdjur, kräftdjur och fisk)
  • ansökan om vattenverksamhet (för odling av alger).

Vid handläggning av tillstånd, görs det ingen skillnad på hur stor på odlingen ska vara. Det är samma tillståndsprocess vare sig det är en småskalig odling vid en brygga eller fullskalig odling.

Navigate to video: Marina kolonilotter – dispenser, tillstånd och anmälningar
Video (13:16)
Marina kolonilotter – dispenser, tillstånd och anmälningar
Vad krävs för att starta en marin kolonilott? Åsa Bergsten, vattenvårdshandläggare på enheten för vattenärenden på Länsstyrelsen i Västra Götaland, går igenom vilka dispenser, tillstånd och anmälningar som är aktuella vid en tillståndsprocess.

Läs mer