Länkstig

Pierre Raoul de Wit

Forskare

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö marina laboratorium, Laboratorievägen 10
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö marina laboratorium
45296 Strömstad

Om Pierre Raoul de Wit

Jag är intresserad av att studera evolution på alla nivåer, från anpassningar till lokal miljö inom en art och populationsgenetik, till hur arter bildas och att försöka klargöra hur livet på jorden förändras med tiden och vad som kommer att hända i framtiden.

Jag arbetar med genetiska metoder för att studera skillnader i DNA sekvenser mellan populationer och arter av marina organismer. Målet för det pågående projektet är att ta reda på hur marina djur påverkas genetiskt när de utsätts för miljöförändringar såsom havsförsurning. För att göra detta så kan vi använda nya sekvenseringsmetoder för att söka igenom deras genom efter skillnader som potentiellt kan medföra bättre tolerans till miljöförändringar.

Jag är för närvarande inblandad i flera projekt:

  • Populationsgenomik hos tånggråsuggor (Idotea balthica) i Östersjön, där vi nyligen har publicerat en studie om populationsstruktur och konnektivitet i Östersjön, och nu arbetar med genomsekvensen och att identifiera genomiska regioner påverkade av selektion av salthaltsgradienten i Östersjön. Finansiering för detta projekt kommer från BONUS och från Linné Centrum för Marin Evolutionsbiolog (CeMEB).

 

  • Konnektivitet och lokala anpassningar hos bivalver. Vi har för närvarande pågående projekt som studerar populationsstruktur och lokala anpassningar hos Stillahavsostron (Crassostrea/Magallana gigas), Europeiska platta ostron (Ostrea edulis) och blåmusslor (Mytilus edulis) längs med Skandinaviska vatten. Projektfinansiering kommer från den Europeiska Interregionala Utvecklingsfonden (InterReg) och FORMAS.

Tidigare projekt jag har varit inblandad i inkluderar studier av havsförsurning på hoppkräftor, naturlig variation och lokal anpassning hos havsöron (abalone) längs med Kaliforniens kust samt effekter av massdödshändelser, och även flera bioinformatiska projekt för analys av stora dataset. Min doktorsavhandling handöade om fylogeniskattning och mönster av kryptisk artbildning hos marina fåborstmaskar (Clitellata, Annelida).