Göteborgs universitet
Bild
Bild som illustrerar AI. Används som illustration för Sven-Olof Bodenforsseminariet
Artificiell Intelligens, digitalisering och den förändrade professionen står i fokus på Sven-Olof Bodenforsseminariet
Foto: Helena Bergendahl
Länkstig

Sven-Olof Bodenfors-seminariet

Artificiell Kreativitet? Kreativ Intelligens? Artificiell Intelligens är en realitet i det samhälle som existerar och formeras runtomkring oss. Det påverkar arbetsmarknaden och gamla yrkesroller förändras. Morgondagens arbetskraft måste förhålla sig till en ny omvärld, vilket ställer nya krav på dagens utbildningar. De tre tidigare Sven-Olof Bodenfors-seminarierna som hittills genomförts har kretsat kring Artificiell Intelligens, digitalisering och den förändrade professionen.

Tidigare seminarier

Foto: Handelshögskolan