Bild
Konversation med AI
Länkstig

Gästföreläsning: Muntlig språkfärdighet på målspråket med konversations-AI

Forskning
Kultur & språk

Elin Ericsson, fil. doktor i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, presenterar sin nyligen försvarade avhandling. Föreläsningen ges inom forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning.

Föreläsning
Datum
12 dec 2023
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C442, Humanisten, Renströmsgatan 6

Medverkande
Elin Ericsson, Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Avhandlingen handlar om AI-baserade dialogsystem som möjliggör muntliga konversationsövningar i verklighetsnära situationer för elever att öva på det språk de studerar. De genomförda praktiknära studierna har en utgångspunkt i etablerade språkinlärningsprinciper såsom att lärande sker i social interaktion med möjlighet till att använda språket autentiskt i en trygg miljö och att få feedback. Resultaten visar att elevernas självrapporterade upplevelser varierade mycket kring hur de socialt relaterade till konversationsagenterna, med allt från ingen relation alls till att uppleva dem som mänskliga och aktivt deltagande i social interaktion. Denna sociala dimension visade sig vara viktig för den sammanlagda utbildningsupplevelsen. Lärare behöver därför ha kännedom om de olika faktorerna bakom de stora individuella skillnaderna i elevernas upplevelser som påverkar den sammanlagda utbildningsupplevelsen i dialogsystemet med konversationsagenterna. Överlag upplevdes lärandeaktiviteten som lätt, rolig och trygg för att på ett meningsfullt sätt öva på att hålla igång en dialog och öva uttal på målspråket, som komplement till andra metoder.

Bild
Elin Ericsson

 

Elin Ericsson disputerade hösten 2023 i ämnet Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Hon har femton års erfarenhet som språklärare i engelska, franska och spanska både på gymnasiet och högstadiet och har även arbetat med att leda digitalisering inom utbildningssektorn.