Länkstig

Monika Mondor

Universitetslektor

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
D453
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Monika Mondor

Bakgrund

Jag arbetar som lärare och forskare i engelsk språkvetenskap. Jag undervisar på grundnivå (d.v.s. A-, B- och C-nivå) och arbetar just nu främst inom lärarprogrammet. Några exempel på kurser jag undervisar i är grammatik, skriftlig språkfärdighet och fonetik men också kurser inom kulturområdet om kopplingen mellan språk, kultur och samhälle. Jag har en bakgrund som lärare i engelska och svenska på gymnasienivå. I min doktorsavhandling undersökte jag användningen av partikelverb (t.ex. head out, make up och take off) i argumenterande texter skrivna av avancerade inlärare med svenska som modersmål och jämförde med modersmålstalares användning. På senare tid har jag även intresserat mig för t.ex. datormedierat lärande, effekter av framväxten av engelskan som världsspråk och begreppet bildning i relation till högre utbildning.

Publikationer 2000 - 2004

Mondor, Monika. 2004. Eriksson, Andreas & Monika Mondor. 2004. Computer-aided error tagging: a description of a new type of error tagging. In Larsson Ringqvist, Eva, Moira Linnarud and Ingela Valfridsson (Eds.). Forskning om Undervisning i Främmande Språk. Presentationer vid Workshop i Växjö 10-11 juni 2004. Växjö: Växjö Wexionensis.

Hägglund, Monika. 2001. Do Swedish advanced learners use spoken language when they write in English? A quantitative study of some common phrasal verbs in the written language of Swedish advanced learners, native students and professional writers. Moderna Språk XCV (1):2-8.

Hägglund, Monika. 2000. Reda ut begreppen och figure it out: om partikelförbindelse, phrasal verb och andra närliggande konstruktioner i SAG och CGEL [Reda ut begreppen’ and figure it out: on phrasal verbs and related constructions in the Swedish Academy Grammar and a Comprehensive Grammmar of the English Language] In Engdahl, Elisabet & Kerstin Norén (Eds.). Att Använda SAG. 29 Uppsatser om Svenska Akademiens Grammatik [Using SAG: 29 essays on the Swedish Academy Grammar]. Gothenburg: Meddelanden från Institutionen för Svenska Språket (MISS), University of Gothenburg.