Göteborgs universitet
Bild
Till vänster: Buenos Aires, de andra två bilderna: Alcalá de Henares (Spanien), detaljbilder

Spanska - forskning

Vi bedriver forskning inom litteratur- och kulturvetenskap samt språkvetenskap

Några av de ämnen och områden vi arbetar med

  • Konservativa sinnen i 1800-talets Latinamerika 
  • Sekularisering i 1800-talets Latinamerika 
  • Pressen i 1800-talets Latinamerika 
  • Fantastik i litteraturen 
  • Gestaltningen av djur i latinamerikansk kultur (1950- och 1960-talen) 
  • Poetik och politik i Latinamerika under 1900-talets andra hälft  
  • Den uruguayanska politiska exilens kulturtidskrifter i Sverige (1982–1992) i en transnationell kontext 
  • Minnen från diktaturerna i Argentina och Uruguay i den samtida filmen och litteraturen
  • Spanskan i Europa 

Vill du vara med på vår epostlista?

Mejla till anmalan.epostlista@sprak.gu.se, och ange att det gäller spanska forskarseminariets epostlista.