Göteborgs universitet
Bild
Bilder från olika delar av afrika
Länkstig

Afrikanska språk - forskning

Traditionellt har forskningen i afrikanska språk vid Göteborgs universitet huvudsakligen fokuserat på icke beskrivna och hotade bantuspråk, både från ett språkligt och grammatiskt, samt ett sociolingvistiskt perspektiv. Den aktuella forskningen fokuserar på bantuspråk i Rwanda, Sydafrika och Tanzania, samt på somaliska i Etiopien och Somalia.

Göteborgs universitet har som enda universitetet i Skandinavien ett akademiskt utbud i afrikanska språk. Verksamheten omfattar både utbildning (med möjlighet till master- och doktorsexamen) och forskning.

Forskningen baseras till stor del på fältarbete, och alla medlemmar i gruppen har stor erfarenhet av eliciterings- och dokumentationstekniker, men även korpuslingvistiska metoder tillämpas. 

Forskningspresentationer

Vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet bidrar forskningen i ämnet till forskningsområdena Språkliga strukturer och Språk i samhällskontext. Resultaten av forskningen i ämnet presenteras regelbundet på internationella konferenser och i referentgranskade publikationer, vilket framgår av ämnesföreträdarnas enskilda webbsidor som nås via länkarna nedan.

Forskare inom ämnet

Sebastian Dom, postdoc

Morgan Nilsson, universitetslektor    

Malin Petzell, universitetslektor, docent

Tove Rosendal, forskare, docent

Anställd vid inst. för filosofi, lingvistik och vetenskapteori
(tidigare forskare och fortfarande lärare vid institutionen för språk och litteraturer):

Eva-Marie Bloom Ström, universitetslektor, docent