Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Arabiska - forskning

Ämnet arabiska vid Göteborgs universitet har en lång tradition. Redan 1898 inrättades en professorsstol i semitiska språk som 1970 omvandlades till en professur arabiska. Historiskt har arabiskt dialektologi varit ett dominerande forskningsområde i ämnet. Idag bedrivs forskning inom en rad litteratur- och språkvetenskapliga områden.

Våra huvudsakliga forskningsinriktningar idag är:

  • modern och förmodern litteratur
  • översättning
  • språkdidaktik
  • språkideologi
  • standardarabiskt talspråk
  • läsning
  • skriftsystem och ortografi

För ytterligare detaljer, se forskarnas egna sidor i länkarna nedan.

Forskare i ämnet

Doktorander