Göteborgs universitet
Bild
kinesiska muren
Länkstig

Sinologi - forskning

Sinologin vid Göteborgs universitet har en drygt hundraårig historia som sträcker sig tillbaka till 1918, då den banbrytande språk- och kulturforskaren Bernhard Karlgren tillträdde som professor i östasiatisk språkvetenskap och kultur. Dagens forskare har en klassisk sinologisk utbildning, och fokuserar på kinesisk idéhistoria och religion, på litteratur och film, samt på propaganda och retorik.

Inom dessa fält rör vi oss mellan historia och nutid, och bedriver en forskning som samtidigt är traditionellt sinologisk och kreativt framåtblickande i sitt intresse för samtida teorier och metodologier inom humaniora. Du kan läsa mer under de individuella presentationerna länkade nedan.

Med The Bernhard Karlgren Seminar Series har vi skapat ett forum för att utifrån ett sinologiskt perspektiv diskutera frågeställningar relevanta för det bredare humanistiska fältet. Till seminariet bjuder vi regelbundet in internationella gäster men presenterar också egen forskning.