Göteborgs universitet
Bild
Bild på ruin
Foto: Unsplash
Länkstig

Grekiska – forskning

Inom ämnet grekiska bedrivs forskning inom områden som textutgivning, filologi, historiografi, epigrafik, bildningshistoria och översättning.

Forskningen spänner över hela perioden från klassisk och hellenistisk tid (Herodotos, Thukydides, hellenistisk filosofi) till senantik och bysantinsk tid (Marcus Aurelius, Libanios, Basileios, Prokopios, Theodoros Metochites).

Våra forskare inom grekiska:

Karin Hult

Mikael Johansson

Jacob Jonsson