Länkstig

Andrea Castro

Professor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F423
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Andrea Castro

Undervisning

Jag undervisar om spanskspråkig skönlitteratur och kultur, om litteraturteori och akademiskt skrivande. Jag är intresserad av skönlitteraturens roll i undervisning av språk men också som en kulturell och transkulturell kunskapskälla. Jag har undervisat vid andra institutioner vid Göteborgs universitet, vid Universidad de las Palmas samt hållit föredrag för studenter på olika universitet både i Sverige och utomlands. Jag är medredaktör till boken Historia de las literaturas hispánicas. Aproximaciones críticas som gavs ut av Studentlitteratur 2013.

På forskarutbildningen handleder jag doktorander. Sex av dessa har disputerat: Fredrik Olsson (2015), Sofía García Nespereira (2017), Eduardo Jiménez Tornatore (2018), Gabriela Mercado (2019), Therese Svensson (2020), Emma Magnusson (2021). För närvarande är jag biträdande handledare för Eugenia Arria (Lunds universitet).

Forskning

Från genren fantastik i den argentinska och latinamerikanska litteraturen gick jag vidare till att studera annan litteratur runt sekelskiftet i Argentina, bl.a. har jag intresserat mig för översättningsproblematiken. Mellan 2008 och 2010 hade jag STINTS nätverksbidrag för projektet ”Intersection of discourses and repertoires in fin de siécle Latin America” tillsammans med forskare från Universidad de Buenos Aires och Universidad de La Pampa (Argentina), University of California Los Angeles (USA) och Universidad de Valencia (Spanien). Jag ingår i flera internationella nätverk om artonhundratalet i spanskspråkig litteratur och kultur.

Jag har även forskat inom litteraturdidaktik och intresserat mig främst för frågor som berör hur man läser skönlitteratur och andra texttyper/genrer. I det sammanhanget har jag deltagit i forskningsprojektet "Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisning" (Vetenskapsrådet), som 2009 gav ut antologin med samma namn.

Jag har studerat relationen mellan språk, minne och identitet i nutida litteraturen, särskilt i författaren María Negronis verk. Inom detta område har jag bland annat varit medredaktör till boken De nómades y migrantes. Desplazamientos en la literatura, el cine y el arte hispanoamericanos, som gavs ut 2015 av det argentinska förlaget Beatriz Viterbo.

Sedan 2015 har jag återgått till 1800-talet och f o m januari 2019 har jag, tillsammans med Kari Soriano Salkjelsvik från Universitetet i Bergen, medel från Vetenskapsrådet för projektet Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika.

Jag ingår i nätverket VitKrit och sedan januari 2019 ansvarar jag för forskningsområdet Litteraturstudier.

Samverkan

Jag deltar gärna i evenemang som handlar om spanskspråkig litteratur. Bland annat har jag intervjuat Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa (på engelska) [https://youtu.be/CsONeT0ILbI] och Claudia Piñeiro (på spanska) [https://youtu.be/I5Ydc89EbUc] och deltagit i Göteborgs romanfestival.

Under 2014 var jag delaktig i projektet “Språk för bildning” som finansierades av Grundtvig Institutet vid Göteborgs universitet och leddes av Magnus Pettersson Ängsal. Publikationen med samma namn kom ut 2015.

I maj 2016 lanserades podcasten Poesía al paso, som jag har startat tillsammans med Azucena Castro (Stockholms universitet), och som finansieras av institutionen för språk och litteraturer. Poesía al Paso kan lyssnas på via Spotify och andra poddappar.