Länkstig

Andrea Castro

Vicedekan

Humanistiska fakulteten
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F423
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Andrea Castro

Allmänt

Jag är professor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning och vicedekan för forskning vid Humanistiska fakulteten.

Forskning

Jag forskar om 1800-talets latinamerikansk litteratur och kultur. Jag har varit på projektledare för nyss avslutade projektet Konservativa sinnen: Litterära föreställningar och pressen i 1800-talets Latinamerika (Vetenskapsrådet) och ingår i flera internationella nätverk om artonhundratalet i spanskspråkig litteratur och kultur. Inom denna period, intresserar jag mig för presssen, poesi, romanen, genren fantastik och översättningsfrågor och hur dessa ger uttryck för, skapar eller diskuterar tidens föreställningar och tankegods.

Jag har även forskat inom litteraturdidaktik och intresserat mig främst för frågor som berör hur man läser skönlitteratur och andra texttyper/genrer inom ramen för universitetsstudier av moderna språk. I det sammanhanget har jag deltagit i forskningsprojektet "Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisning" (Vetenskapsrådet), som 2009 gav ut antologin med samma namn.

Jag har studerat relationen mellan språk, minne och identitet i nutida litteraturen, särskilt i författaren María Negronis verk. Inom detta område har jag bland annat varit medredaktör till boken De nómades y migrantes. Desplazamientos en la literatura, el cine y el arte hispanoamericanos, som gavs ut 2015 av det argentinska förlaget Beatriz Viterbo.

Under 2021 och 2022 har jag suttit som bedömare i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för estetiska vetenskaper.

Undervisning

Jag undervisar om spanskspråkig skönlitteratur och kultur, om litteraturteori och akademiskt skrivande. Jag är intresserad av skönlitteraturens roll i undervisning av språk men också som en kulturell och transkulturell kunskapskälla. Jag har undervisat vid andra institutioner vid Göteborgs universitet, vid Universidad de las Palmas samt hållit föredrag för studenter på olika universitet både i Sverige och utomlands. Jag är medredaktör till boken Historia de las literaturas hispánicas. Aproximaciones críticas som gavs ut av Studentlitteratur 2013.

På forskarutbildningen handleder jag doktorander. Sex av dessa har disputerat: Fredrik Olsson (2015), Sofía García Nespereira (2017), Eduardo Jiménez Tornatore (2018), Gabriela Mercado (2019), Therese Svensson (2020), Emma Magnusson (2021). För närvarande är jag biträdande handledare för Eugenia Arria (Lunds universitet).

Samverkan

Jag deltar gärna i evenemang som handlar om spanskspråkig litteratur. Bland annat har jag intervjuat Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa (på engelska) [https://youtu.be/CsONeT0ILbI] och Claudia Piñeiro (på spanska) [https://youtu.be/I5Ydc89EbUc] och deltagit i Göteborgs romanfestival.

I maj 2016 lanserades podcasten Poesía al paso, som jag har startat tillsammans med Azucena Castro (Stockholms universitet), och som finansieras av institutionen för språk och litteraturer. Poesía al Paso kan lyssnas på via Spotify och andra poddappar.