Bild
Språkkonsultprogrammet i Göteborg
Länkstig

Språkkonsultprogrammet

Program
H1SPK
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G28A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Vill du arbeta med språk? Språkkonsultprogrammet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment.

Språkkonsultprogrammet startar nästa gång höstterminen 2024

Om utbildningen

De första två åren ger en gedigen språkvetenskaplig grund att stå på för arbete med texter, språkrådgivning och utbildning i yrkeslivet – och för många andra språkrelaterade arbetsuppgifter. Det sista året utgör en specialisering med någon av följande inriktningar:

  • Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete
  • Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv
  • Språkvård och språkrådgivning i svenska och engelska i arbetslivet

Gemensamt för inriktningarna är att de gör dig rustad att arbeta med praktiskt språkvårdsarbete och språkrådgivning. Den första specialiseringen passar särskilt dig som vill arbeta med textbearbetning, språkgranskning och redaktörsarbete. Den andra vänder sig till dig som är intresserad av flerspråkighets- och andraspråksperspektiv i arbetslivet, och den tredje lämpar sig för dig som vill arbeta med både svenska och engelska, t.ex. på ett internationellt företag. Denna specialisering förutsätter tidigare studier i engelska.

Läs mer om de tre inriktningarna

Den treåriga utbildningen ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet. Denna examen ger också flera möjligheter till vidareutbildning. 

Utmärkande för programmet är en växelverkan mellan språkvetenskap och praktisk tillämpning. I utbildningen ingår flera praktikperioder, som syftar till att förena forskning och tillämpning. I dagens textrika informationssamhälle är det viktigare än någonsin att kommunicera på rätt sätt – och det finns en bred arbetsmarknad för den som har rätt kunskaper.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Därutöver krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett antagningsprov, där den sökande måste godkännas.

Arbetsprov

Förutom grundläggande behörighet krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet för sen anmälan inför ht2024 ges 2024-08-17 13:00-18:00 på Reutersgatan 2C i Göteborg. Man blir automatiskt anmäld till provet när man gör en anmälan till programmet.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

33 % av platserna tillsätts genom godkänt resultat på antagningsprov, 34 % genom betyg och 33 % genom högskoleprov. För information om antagningsprov se www.svenska.gu.se/utbildning. Den som söker programmet genom www.antagning.se senast den 15 april är automatiskt anmäld till provet. Provet äger rum i maj, tid och plats kommer att anslås på programmets webbsida.

Praktik

Programmet innehåller två praktikperioder. Den första, kortare praktiken är två veckor lång och ligger på programmets fjärde termin. Den andra är åtta veckor lång och infaller på programmets sjätte och avslutande termin. Inom sin praktik undersöker studenterna den skriftliga eller muntliga kommunikationen på arbetsplatsen och arbetar med att utveckla denna.
Studenterna gör sin praktik enskilt eller i par.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen förbereder både för arbete som anställd och som frilansare. Tidigare studenter arbetar som bland annat egenföretagare, kommunikatörer, UX-skribenter. Tänkbara arbetsgivare och uppdragsgivare är myndigheter, företag och organisationer. Många språkkonsulter arbetar även med översättning av facktexter; utbildningen kan enkelt kombineras med andra språkstudier. De flesta av våra tidigare studenter hade arbete inom ett halvår efter examen.
Du kan välja att läsa vidare på avancerad nivå i svenska språket. Det är också möjligt att söka vidare till andra masterprogram. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom de två praktikperioderna deltar yrkesverksamma språkkonsulter regelbundet i kurserna genom föreläsningar, studiebesök och workshoppar.