Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter i trappan på Humanisten
Länkstig

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Program
H2SIK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A39A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter. Programmet startar varje hösttermin.

Huvudområdena är afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, ryska, spanska och tyska.

Om utbildningen

Programmet är sökbart både i den nationella (15 mars - 15 april) och den
internationella ansökningsomgången (16 oktober - 15 januari).
Alla sökande rekommenderas att, om möjligt, ansöka via den internationella antagningen: www.universityadmissons.se

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter. När mobilitet och migration är växande inslag i samhället blir det allt viktigare att kunna förhålla sig till en verklighet som präglas av mångkultur och mångspråkighet. Kraven ökar på förståelse, nyfikenhet, tolerans, och inte minst på insikter om kulturella skillnader och likheter, liksom vad de kan bero på. En viktig grund för utbildningen är att skapa förståelse för olika kulturella synvinklar och dessas konsekvenser, och att problematisera ett eurocentriskt perspektiv.

I programmet utvecklar du kunskap, färdighet och förmåga att utifrån en språkvetenskaplig grund kritiskt analysera, diskutera och reflektera kring uttryck och kommunikativa manifestationer av kultur. Du förvärvar språkvetenskapliga verktyg för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och därigenom komma fram till hur olika diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. 

Kurser inom programmet

Du hittar kursplan, litteraturlista, schema och information om struktur och innehåll i kurserna som ingår i programmet i lärplattformen Canvas: https://canvas.gu.se/courses/30871

Studentintervjuer

Läs intervjun med studenten Anna https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/studentintervju-sik-anna

Läs intervjun med studenten Lorna  https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/studentintervju-sik-lorna

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. Därutöver krävs Engelska 6 från svenska gymnasieskolan eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. Beroende på valt huvudområde krävs dessutom 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska, eller motsvarande språkfärdighetsnivå i respektive språk från ett internationellt erkänt test. En lista över dessa test, inklusive information om den språkfärdighetsnivån som krävs, finns i informationen om programmet Språk och interkulturell kommunikation i Göteborgs universitets Kurs- och programkatalog. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Förkunskapskrav för programmets kurser och för valbara kurser anges i respektive kursplan.

Färdighetsprov

Språktest

Internationellt erkända språktest som är behörighetsgivande för masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation (sidan är på engelska):
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/sik-qualifying-language-certifica…

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Språkkunskaper, generella kompetenser och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av potentiella arbetsgivare. Tänkbara yrken är till exempel inom turism, kommunikation, utredningsarbete, arbete med PR, HR, migrations- och integrationsfrågor och inom NGO:s med mera. Den möjliga arbetsmarknaden är alltså mycket bred och de potentiella arbetsgivarna många.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler