Länkstig

Översättarprogrammet, masterprogram

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare.

Bli översättare

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare. Utbildningen bygger framförallt på att du ska tillägna dig kunskapen att översätta fackspråkstexter samt få ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning. Inom Översättarprogrammet utbildas översättare, som arbetar med skrivna texter.

Översätt från två språk

Du som student lär dig att översätta från två källspråk där det ena är engelska och det andra är antingen arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

Översättarprogrammet är en tvåårig utbildning som omfattar 120 hp och ges på helfart på campus. Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning.

Vilka förkunskaper krävs?

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå. För att kunna bli antagen till programmet krävs att du har grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Du måste alltså ha en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen senast när studierna inom programmet inleds den aktuella höstterminen. Därutöver krävs att du har läst minst 30 hp i något språkämne (till exempel svenska, lingvistik eller kinesiska eller något av våra källspråk) om din kandidatexamen inte innehåller några språkstudier. Att du har tillräckliga språkkunskaper testas genom ett särskilt antagningsprov.

Utöver detta krävs godkänt resultat på kurserna Svenska 3 och Engelska 6 i gymnasieskolan.
För att vara behörig till programmet krävs också att du har godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet, se Ansökan och antagning nedan.

Du som söker programmet via www.antagning.se senast den 15 april är automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Godkänt resultat på det antagningsprov som anordnas på vårtermin är avgörande för vilka sökande som slutligen blir antagna till utbildningen, under förutsättning att övriga förkunskapskrav därmed är uppfyllda.