Länkstig

Helena Wattström

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: musik, dans och
teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Helena Wattström

Jag är lektor i Musikpedagogik och har arbetat på Högskolan för scen och musik sedan 1990-talet. Jag började arbeta som lärare i metodik på I/E-utbildningen men har egentligen arbetat mest på Rytmiklärarutbildningen. Jag är själv utbildad Rytmikpedagog på Kungliga musikhögskolan 79-83 och jag har arbetat som lärare sedan dess, både på högskolan men också i grundskola och kulturskola. Jag byggde upp Rytmiken i Partille kommun under början av 90-talet och har haft en musiklärartjänst i Partille parallellt med att jag arbetat på HSM. I Partille har jag även arbetat med särskolan och jag startade orkestern RAMSEBAND på tidigt 90-tal som är en Orkester i Särklass. Vi hade stora framgångar under början på 2000 då vi var på fyra Japanturneér och vi invigde handikappåret i Bryssel 2003 bland många andra häftiga upplevelser.

Arbetet med särskolan och Ramseband resulterade i att jag fick Kungliga Musikaliska akademiens musikpedagogpris 1999 och som grädde på moset fick jag även Partille kulturpris samma år.

Jag har under många år varit enhetschef för musiklärarutbildningen och jag brinner verkligen för musikläraryrket. Jag ser en så stor möjlighet till att få barn och unga att se musiken som en extra valör i livet både om de kommer att syssla med ämnet professionellt eller som en fritidssysselsättning. Just nu ansvarar jag för satsninger KULTURSKOLEPEDAGOGUTBILDNINGEN

1996 gav jag ut boken RYTMIKSÄCKEN tillsammans med Lena Törebratt. Det är en lärobok för lärare som arbetar med barn mellan 6 och 9 år. Där används musiken både som mål och medel då det är en bok som arbetar tematiskt d v s att man kopplar musiklektionerna till andra ämnen som NO och bild

Mina hjärtefrågor ligger under LIKABEHANDLING, JÄMSTÄLLDHET och BREDDAD REKRYTERING. Jag har alltid brunnit för likabehandling och värdegrundsfrågor under hela mitt liv. Jag ser det som ett kall att försöka lyfta dessa viktiga frågor. Tillsammans med kollegor, utforma och förverkliga ideér som gagnar vår skola i en riktning mot medvetenhet kring diskrimineringsgrunderna, att kultur är till för alla och att #MeToo aldrig mer ska behövas upprepas.

När jag inte arbetar på HSM jobbar jag på en organisation som heter Motivationslyftet by Star for Life. Den organisationen arbetar också med värdegrundsarbete och har sitt ursprung i Sydafrika. Det innebär att arbeta med grund och gymnasieskolor för att aktivt medvetandegöra mål, drömmar, möjlighet till att göra sina egna val osv....Vi har tagit fram ett läromaterial som heter Motivationslyftet där Estetiska läroprocesser går som en röd tråd genom hela materialet.

HSM samverkar också med STAR for LIFE i Sydafrika genom att musiklärarstudenter som går sitt tredje år har möjlighet att åka ner till Hluhluwe och Durban i Sydafrika för att göra sin praktik. Detta görs möjligt genom Adlebertska stipendier. Helt fantastisk att få medverka till att studenter får en så fin upplevelse både personligt och som blivande lärare.