Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vanliga frågor och svar

Hittar svar på vanliga frågor som gäller utbildningen Kulturskolepedagogen.

Är det möjligt att göra praktik på kulturskolan där man arbetar?

Vi vill helst att du praktiserar på en annan kulturskola än den du arbetar på. Det är viktigt att du får en handledare och att du kopplar din praktik till den kurs som du går. Ibland kan det vara svårt att hitta en praktikplats och då kan det finnas möjlighet att praktisera på den egna arbetsplatsen, men då med en handledare och lektioner som inte är dina egna.

Leder utbildningen till en lärarexamen?

Utbildningen leder till arbete i Kulturskola. Du kommer att få ett intyg på att du har läst 90 högskolepoäng kulturskolepedagogik men utbildningen ger ingen lärarexamen. Kulturskolor måste inte heller anställa lärare med lärarexamen utan de kan anställa personer de anser lämpliga med hög konstnärlig och didaktisk nivå vilket vi anser denna utbildning ger.

Är det möjligt att komplettera utbildningen med ytterligare studier för att få en ämneslärarutbildning?

Om du har studerat motsvarande 90 högskolepoäng i ett skolämne kan du vara behörig att ansöka till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). För att ta ut en ämneslärarexamen krävs sammanlagt 180 högskolepoäng.

Leder utbildningen till en tillsvidareanställning på kulturskolan?

Förhoppningsvis gör den det men vi kan inte garantera det. Det är upp till kulturskolecheferna men det finns ett stort behov av kompetenta lärare i kulturskolorna.

Jag arbetar och därför behöver jag redan nu veta schema och upplägg för utbildningen

På kurssidorna står vilka dagar det är campusträffar. Länkar till kurssidorna hittar du på sidan Kulturskolepedagog.

Jag saknar 90 högskolepoäng inom konstnärliga ämnen. Har ni exempel på vad som räknas som reell kompetens?

Om du inte har akademiska poäng men har uppnått motsvarande kunskap på annat sätt, till exempel genom att arbeta inom en konstform, kan du bli behörig genom så kallad reell kompetens. Då får du styrka din behörighet i arbetsproverna du skickar in med exempelvis intyg från föreställningar, konserter, utställning och filmer.

Glöm inte att du själv måste begära att få din kompetens prövad i samband med att du ansöker, annars riskerar du att din ansökan stryks på grund av att du saknar behörighet.

Hur går antagning och urval till?

På Göteborgs universitets hemsida kan du läsa om hur anmälan, urval och antagning går till.

Kostar det något att studera på utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur, resor och eventuell övernattning för att delta på campusträffarna bekostar du själv.

Måste jag ladda upp material i SlideRoom om jag redan gjort det tidigare?

Ja, för varje ny anmälan måste du ladda upp arbetsprovet kopplade till din aktuella anmälan. Arbetsproven du laddar upp kan vara nya eller samma som vid tidigare uppladdning.

Kan man jobba samtidigt som man går Kulturskoleklivet?

Kulturskoleklivet går hel-, halv- eller kvartsfart och läser du hela paketet så förväntas du att läsa på heltid. En 7,5 hp kurs motsvarar 200 timmar inklusive allt: föreläsningar, lektioner, läs- och skrivuppgifter samt grupparbeten.

Förväntas man åka till Göteborg och vara på campus?

Ja, vi räknar med att ha cirka 4 campusträffar och resten av utbildningen är på distans.

Vilka veckodagar går kurserna?

Campusträffarna är torsdag/fredag. Resten av undervisningen ligger på olika tider.