Göteborgs universitet
Bild
Musiklärare med elever
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Första studenterna i Kulturskoleklivet klara

– En ögonöppnare. Det säger Orfeus Wärdig Tsoukalas, en av de första studenter som gått ut den utbildning till kulturskolepedagog som startade 2019. Tanken med utbildningen är att erbjuda skolelever kultur av alla olika slag och att dessutom nå så breda grupper som möjligt.

Kulturskolepedagogikutbildningen, eller Kulturskoleklivet som utbildningen också kallas, ska öka tillgången på och bredda utbudet av utbildning av relevans för kulturskolan, förklarar programansvariga Helena Wattström.

– Kulturskolan är populär, både som arbetsplats och bland eleverna. Men fortfarande kommer de flesta elever främst från vita medelklasshem. Syftet med kulturskoleklivet är både att bredda kulturskolan, så att den erbjuder musik, teater, bild, fotografi och form, och att få med elever med olika bakgrunder och förutsättningar.

Kulturskolan är populär, både som arbetsplats och bland eleverna.

För att gå utbildningen krävs antingen 90 högskolepoäng inom ett konstnärligt område eller motsvarande kunskaper som erhållits på annat sätt. Utbildningen är på 90 högskolepoäng och har fem inriktningar: bild och form, dans, foto och film, musik samt teater, berättar Helena Wattström.

– Utbildningen består av tre kurspaket där studenterna bland annat får lära sig att skriva en projektplan, exempelvis om hur man kan intressera nya grupper att ägna sig åt kultur eller hur man kan samverka över olika gränser. Det går också bra att bara läsa delar av paketen eller studera på halvfart. 

Orfeus Wärdig Tsoukalas är anställd på kulturskolan Östra Göteborg.

– Jag har tidigare gått musikerlinjen på Högskolan för scen och musik men kände att jag också behövde pedagogik för att arbeta som lärare. Utbildningen var som helhet väldigt bra, särskilt som vi fick lära oss att utgå från eleverna och deras kunskaper och önskemål. Det var också spännande att studera tillsammans med andra konstnärer än musiker. Genom att förena musik med dans och teater kan man träna nya uttryck som bidrar till att göra alla samverkande konstformer mer fullkomliga och som dessutom gör oss alla till bättre lärare.

Fakta

Utbildningen i kulturskolepedagogik är på tre terminer och bygger på utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund av Monica Lindgren, professor i musikpedagogik vid GU. Utbildningen startade 2019 och finns vid universiteten i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå samt vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Utbildningen är ett samarbete mellan Konstnärliga, Humanistiska och Utbildningsvetenskapliga fakulteten.