Göteborgs universitet
Länkstig

Skicka in ditt arbetsprov via SlideRoom

För hantering och bedömning av arbetsprover använder vi oss av en extern tjänst levererad av SlideRoom Technologies Inc.

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord. Du får inga inloggningsuppgifter från oss på Högskolan för scen och musik.

SlideRoom stänger vid midnatt sista inlämningsdag och därefter går det inte att skicka in. När du skickat in din portfolio i tid får du ett bekräftelsemail från SlideRoom.

OBS!

Material du har laddat upp i SlideRoom kan inte längre redigeras eller tas bort.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i SlideRoom används för att bedöma din ansökan om utbildningsplats. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

För hantering och bedömning av arbetsprover används en extern tjänst levererad av SlideRoom Technologies Inc. Material som du laddar upp kommer att gallras en månad efter antagningsprocessen är avslutad. Läs mer om SlideRooms hantering av personuppgifter på slideroom.com/privacy/ och slideroom.com/security/.

Göteborgs universitet kan efter enskild överenskommelse med den sökande och på ett sätt som universitetet bestämmer, erbjuda en alternativ möjlighet att skicka in arbetsprover.

Göteborgs universitet är ansvariga för personuppgifterna. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du själv lämnar till oss i ansökan.

Om du upptäcker att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga så kan du vända dig till oss för att begära att få personuppgifterna rättade. Du kan även vända dig till oss och begära att vi raderar personuppgifter som behandlas om dig. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har du även vissa andra rättigheter som vi vill upplysa dig om. Dessa inbegriper rätt till tillgång (registerutdrag), begränsning av behandling, dataportabilitet och en rätt att göra invändningar. Vänd dig till registrator@gu.se om du vill göra en begäran. 

Om du anser att universitetet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Närmare information om hur du går till väga för att lämna ett klagomål finns på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.

Göteborgs universitet har ett dataskyddsombud som du kan nå via e-post: dataskyddsombud@gu.se, eller telefon: 031-786 00 00.