Länkstig

Discursive dimensions of public participation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Doktorsavhandlingen har arbetstiteln ” What we talk about when we talk about dialogue: discursive dimensions of public participation” och handlar om medborgardialoger som kommunikativa och sociala praktiker.
Jag är intresserad av hur de struktureras och planeras liksom hur mening och kunskap om dem skapas i kommunikation och interaktion mellan olika ingående deltagare och aktörer.