Länkstig

Sofia Johansson

Doktorand

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Sofia Johansson

Sofia är doktorand vid JMG. Hon har en masterexamen i strategisk kommunikation och en kandidatexamen i utvecklingsstudier, båda från Lunds universitet. Hennes masteruppsats behandlade kriskommunikation och analyserade de desinformationstekniker som används för att kidnappa organisationskriser för att konstruera ett större narrativ om Sverige. Innan hon började på JMG arbetade hon med strategisk rådgivning till både offentliga och privata organisationer som juniorkonsult inom public affairs.

Hennes forskningsintresse rör kriskommunikation och desinformation. Hon är särskilt intresserad av sociala medieplattformars struktur och användarmöjligheter och dess koppling till spridning av desinformation under samhällskriser, de narrativa tekniker som används för att sprida desinformation under sådana krissituationer och effekterna av dem på trosuppfattningar/attityder.