Länkstig

Kriskommunikation och sociala medier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Kort beskrivning

Kommunikation om hälsofrågor på sociala medier – en studie av delaktighet kring vaccinationsfrågan är ett av doktorandprojekten vid JMG.
Syftet med studien är att att undersöka hur människor använder sociala medier för att kommunicera om frågor som rör den personliga hälsan.

Studien avgränsas till vaccinering som ett exempel på en fråga som engagerar många personer i sociala medier. 

Den handlar inte om privatpersoners olika inställning till vaccination, utan om hur de väljer att använda sociala medier för att kommunicera om frågan. Det är personliga erfarenheter av den typen av kommunikation som ska studeras. 

Studien ingår i Pavel Rodins doktorandstudier och kommer att bli en del i hans avhandling. 

Intervjupersoner sökes 

Under sitt fältarbete samlar Pavel in data sommar-höst 2020. Han letar nu efter intervjupersoner som vill vara med i studien. 

Vilka kan vara med i studien? 

Alla användare av sociala medier som tar del av kommunikation i/på olika offentliga forum, grupper, sidor eller skriver egna inlägg som handlar om vaccinering. Studien har en explorativ ansats och målsättningen är att inkludera så många olika perspektiv och åsikter som möjligt. 

Hur etableras kontakt med intervjupersoner? 

Med hjälp av sökmotorer i sociala medier skapar Pavel en lista över möjliga deltagare som möter studiens krav. Efter det kontaktas de via personliga meddelande med inbjudan att berätta om sina personliga erfarenheter. 

Deltagande i studien är frivilligt och alla intervjupersoner är anonyma i undersökningen och svaren behandlas konfidentiellt. 

Är du intresserad? 

Är du intresserad att få veta mer om studien eller kan tänka dig att medverka i en intervju, vänligen kontakta Pavel Rodin, e-post: pavel.rodin@gu.se, telefon: 031-786 5344. 

Om Pavel Rodin

Pavel Rodin är doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. 

Pavel Rodins handledare är: 

Docent Marina Ghersetti 
Professor Bengt Johansson