Länkstig

Maria Sjögren

Doktorand

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Rumsnummer
350
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Maria Sjögren

 

Bakgrund

Anställd som doktorand på JMG sedan september 2015. Arbetade innan dess i Göteborgs stad med medborgardialog och har sedan tidigare en master i strategisk kommunikation från Lunds universitet.

Forskningsintresse

Politisk kommunikation och deltagande, i synnerhet olika initiativ för att inkludera invånare i beslutsfattande processer.

Diskursanalys och analys av talat och skrivet språk. Även strategisk kommunikation och organisationers kommunikation.  

Pågående forskning

Avhandlingen har arbetstiteln ”The Discursive Construction of Citizen Dialogues” och handlar om medborgardialoger som kommunikativa och sociala praktiker. Jag är intresserad av hur de struktureras och planeras liksom hur mening och kunskap om dem skapas i kommunikation och interaktion mellan olika ingående deltagare och aktörer.

Undervisning

För närvarande i kurser på grundutbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap på delkurserna: ”Perspektiv på medier och kommunikation”, ”Strategisk kommunikation” och ”Analys av medier, organisationer och opinioner.”

Bilder

Fler bilder, även högupplösta, finns i universitets bilddatabas. Sök på personens namn eller på JMG.