Länkstig

Variationer av medieeffekter (VARME)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Finansiär
Europeiska forskningsrådet (ERC)

Kort beskrivning

Detta projekt studerar medieeffekter på människors uppfattningar om samhällsproblem.

Forskningen om medieeffekter på människors uppfattningar om samhällsfrågor har länge kännetecknats av kortsiktiga studier. Mycket av vad vi idag vet om hur medierna påverkar opinion bygger på undersökningar som framför allt fångar kortsiktiga förändringar i perceptioner och attityder.

Genom att flytta fokus från kort till lång sikt syftar detta program till att studera en bredare variation av medieeffekter på människors uppfattningar om samhällsproblem. Fokus ligger på hur både medierapportering och medieval påverkar hur sådana uppfattningar: (1) initialt formeras, hur de (2) upprätthålls och (3) förstärks över tid, samt vilka faktorer som ligger bakom både (4) tillfälliga och (5) mer permanenta opinionsförändringar.

Empiriskt bygger programmet på tre delprojekt som tillsammans fokuserar på människors uppfattningar om ett flertal olika samhällsproblem. Inom dessa projekt kombineras longitudinella enkätundersökningar och fokusgrupper, händelsedrivna datainsamlingar, omfattande analyser av medieinnehåll och en mängd experiment för att fånga både processer och kausala mekanismer.

Projektgrupp

Medverkande forskare

Medverkande forskare