Länkstig

Nyheter som kunskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Journalistik med dess nyhetsrapportering är en av de centrala kunskapsproducerande institutionerna. Detta doktorandprojekt undersöker vilken form av kunskap nyheter är. Hur arbetar journalister med att skapa, hävda och rättfärdiga kunskap på redaktionerna? Hur tänker vi som tar del av nyheter när vi läser eller ser dem, vilken form av kunskap formas därigenom? Hur är dessa former av kunskap kopplade till journalistikens funktion för demokrati?