Länkstig

Utveckling och implementering av nya digitala läsarintäkter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Traditionella affärsmodeller, med intäkter från reklam och försäljning, är i gungning.
Situationen har ytterligare komplicerats av händelser som hur covid19-påverkar medieekonomin och journalistikens samarbete med globala plattformar som Apple, Facebook och Google. Denna utveckling har lett till att nyhetskanalernas reklamintäkter minskat ytterligare.
I takt med att nyhetsmedier i högre grad vänder sig mot digitala läsargenerade intäkter som den mest stabila inkomstkällan, blir studiet av dessa nya praktiker ett centralt område för forskning om digital journalistik
I ljuset av dessa utvecklingstendenser undersöker jag i mitt avhandlingsprojekt utvecklingen och implementeringen av nya digitala läsarintäkter bland nyhetskanalerna.