Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utveckling och implementering av nya digitala läsarintäkter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Traditionella affärsmodeller, med intäkter från reklam och försäljning, är i gungning.
Situationen har ytterligare komplicerats av händelser som hur covid19-påverkar medieekonomin och journalistikens samarbete med globala plattformar som Apple, Facebook och Google. Denna utveckling har lett till att nyhetskanalernas reklamintäkter minskat ytterligare.
I takt med att nyhetsmedier i högre grad vänder sig mot digitala läsargenerade intäkter som den mest stabila inkomstkällan, blir studiet av dessa nya praktiker ett centralt område för forskning om digital journalistik
I ljuset av dessa utvecklingstendenser undersöker jag i mitt avhandlingsprojekt utvecklingen och implementeringen av nya digitala läsarintäkter bland nyhetskanalerna.