Länkstig

Amanda Ramsälv

Doktorand

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Telefon
Besöksadress
Seminariegatan 1 b
41313 Göteborg
Rumsnummer
350
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Amanda Ramsälv

Amanda Ramsälv är doktorand i journalistik, medier och kommunikation.

Ramsälv har en kandidatexamen i praktisk filosofi och en masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap (kombinerade masterstudier i praktisk filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap), båda vid Göteborgs universitet. Hon är också utbildad journalist vid Lunds universitet och har arbetat som frilansjournalist med inriktning mot journalistik- och demokratifrågor. Innan anställningen som doktorand arbetade Ramsälv som biträdande forskare under två år, i olika forskningsprojekt inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Projektet Den digitala nyhetsjournalistikens epistemologier (Oscar Westlund, Mats Ekström & Seth C. Lewis) är hon fortfarande en del av.

Forskningsområde

  • Etnografisk redaktionsforskning – journalistikens samhällsfunktion som kunskapsproducent.

Undervisning

Amanda undervisar på kurser i medie- och kommunikationsvetenskap samt på Journalistutbildningen.