Göteborgs universitet
Bild
Marina Panova och Per Knutsson på båt i Göteborgs hamn
Per Knutsson och Marina Panova är föreståndare för Centrum för hav och samhälle.
Foto: Andrea Morf

Medlemskap

Vill du vara med och arbeta aktivt för att utveckla den marina och maritima verksamheten vid Göteborgs universitet? Om du är anställd vid universitetet är du också välkommen som medlem i Centrum för hav och samhälle!

Vi arbetar för att öka den tvärvetenskapliga forskningen i frågor som rör kust och hav både i Sverige och internationellt. Genom att jobba med de globala hållbarhetsmålen med fokus på mål 14 som rör havet och dess resurser vill centrumet bidra till ett hållbarare samhälle.

Vill du bli en av oss, fyll i ansökningsformuläret.

Genom att bli medlem i Hav och samhälle får du tillgång till 

 • ett tvärvetenskapligt nätverk
 • samverkan med näringsliv och förvaltning
 • nyhetsbrev
 • möteslokaler 
 • stöd i utveckling av projekt och ansökningar
 • stöd till tvärvetenskapliga seminarier, konferenser, skrivarstugor och koordineringsstöd. 

Du bidrar med 

 • ditt engagemang 
 • ditt nätverk
 • nya idéer

Hur kan du engagera dig? 

 • Genom att ta initiativ till eller föreslå aktiviteter du tycker behövs. Vi hjälper dig genomföra dem.
 • Genom att delta i andras aktiviteter som arrangeras av Hav och samhälle.
 • Genom att tala om för Hav och samhälle vad du arbetar med. Vi hjälper dig att sprida informationen vidare.
 • Genom att sprida information om Hav och samhälle till andra.

Varmt välkommen att anmäla dig som medlem!